Seznam zařazených diplomových a disertačních prácí pro vybranou fakultu
  Formulář slouží k výběru prací ze všech zařazených diplomových a disertačních prácí uložených DB pro vybranou fakultu. Na jedno nadstavení filtru je možno vybrat maximálně 1000 citací.
>
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 2003Vlček R. Využití membránových separačních technik při zpracování lihovarských výpalků. 90 stran. Diplomová práce. VŠCHT FCHI ÚKCHB. Vedoucí práce K. Melzoch Diplomová práce D
 2005Vrchotová B. Studium metabolismu chlorbenzoových kyselin v rostlinných buňkách. 73 stran. Diplomová práce. VŠCHT FCHI ÚBM. Vedoucí práce M. Macková Diplomová práce D
 2005Šašková A. Klonování, exprese a charakterizace vazebných sekvencí pro těžké kovy. 68 stran. Diplomová práce. VŠCHT FCHI ÚBM. Vedoucí práce P. Kotrba Diplomová práce D
 2005Dudková V. Mikrobiální degradace organických polutantů. 88 stran. Diplomová práce. VŠCHT FCHI ÚBM. Vedoucí práce K. Demnerová Diplomová práce D
 2005Bártů J. Biodegradace terc-butyl(methyl)etheru. 64 stran. Diplomová práce. VŠCHT FCHI ÚBM. Vedoucí práce J. Pazlarová Diplomová práce D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348