Seznam zařazených diplomových a disertačních prácí pro vybranou fakultu
  Formulář slouží k výběru prací ze všech zařazených diplomových a disertačních prácí uložených DB pro vybranou fakultu. Na jedno nadstavení filtru je možno vybrat maximálně 1000 citací.
>
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 1997Pohlová I. Využití degradační aktivity baktérií ke snížení koncentrace chlorbenzátů v prostředí. 68 stran. Diplomová práce. VŠCHT FCHI ÚTVP. Diplomová práce D
 1996Kunštátová P. Vypracování metody pro stanovení retardačních charakteristik přírodních sorbentů při migraci kontaminantů v životním prostředí. 109 stran. Diplomová práce. VŠCHT FCHI ÚACH. Diplomová práce D
 1996Tojnarová D. Stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB) při dlouhodobých biodegradačních pokusech. 86 stran. Diplomová práce. VŠCHT FCHI ÚACH. Diplomová práce D
 1996Milde D. Stanovení organocíničitých sloučenin metodou GC-MS. 60 stran. Diplomová práce. VŠCHT FCHI ÚACH. Diplomová práce D
 2000Vavrušková L. Stanovení kovů v houbách a interpretace výsledků. Diplomová práce. VŠCHT FCHI. Diplomová práce D
 1996Vaňková I. Stanovení chlorfenolů v půdě. 62 stran. Diplomová práce. VŠCHT FCHI ÚACH. Diplomová práce D
 1996Kopřivová V. Ověření vybraných metod pro stanovení biologické rozložitelnosti organických látek. 53 stran. Diplomová práce. VŠCHT FCHI ÚTVP. Diplomová práce D
 1997Černá V. Ověření vybraných metod pro stanovení biologické rozložitelnosti organických látek. 52 stran. Diplomová práce. VŠCHT FCHI ÚTVP. Diplomová práce D
 1996Marhol P. Možnosti využití sorbentu Biospher GMB 100 RP při stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků ve vodách. 91 stran. Diplomová práce. VŠCHT FCHI ÚACH. Diplomová práce D
 1996Trojanová H. Mikrobiální rozkladači halogenovaných aromatických polutantů v půdě a vodě. 60 stran. Diplomová práce. VŠCHT FCHI ÚTVP. Diplomová práce D
 1997Beneš O. Matematické modelování aktivačního procesu. 65 stran. Diplomová práce. VŠCHT FCHI ÚTVP. Diplomová práce D
 1997Cafourková L. Identifikace vláknitých organismů aktivovaných kalů. 51 stran. Diplomová práce. VŠCHT FCHI ÚTVP. Diplomová práce D
 1996Eichler N. Elektrokinetická dekontaminace půd a kalů znečištěných těžkých kovy. 41 stran. Diplomová práce. VŠCHT FCHI ÚTVP. Diplomová práce D
 1996Kočí V. Ekotoxikologické testy. 96 stran. Diplomová práce. VŠCHT FCHI ÚTVP. Diplomová práce D
 1996Malátová E. Anaerobní rozložitelnost organických látek. 44 stran. Diplomová práce. VŠCHT FCHI ÚTVP. Diplomová práce D
 1997Krčová B. Anaerobně - aerobní čištění odpadních vod. 49 stran. Diplomová práce. VŠCHT FCHI ÚTVP. Diplomová práce D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348