Seznam zařazených diplomových a disertačních prácí pro vybranou fakultu
  Formulář slouží k výběru prací ze všech zařazených diplomových a disertačních prácí uložených DB pro vybranou fakultu. Na jedno nadstavení filtru je možno vybrat maximálně 1000 citací.
>
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 2005Brůha T. Studium systému AsV - FE - SO42- při dvoustupňovém srážení důlní vody z ČDV Kaňk. 42 stran. Diplomová práce. VŠCHT FCHT ÚCHPL. Vedoucí práce Barbora Doušová Diplomová práce D
 1999Zemánková K. Studium morfologie stomatálního vosku smrku ztepilého užitím elektronové řádkovací mikroskopie. Diplomová práce. VŠCHT FCHT ÚIPL. Diplomová práce D
 1995Mayerová I. Studium kalcinace alunitu amonného. Diplomová práce. VŠCHT FCHT. Diplomová práce D
 1995Durdilová P. Recyklace glykolu z použitých chladírenských směsí. Diplomová práce. VŠCHT FCHT. Diplomová práce D
 1995Malý M. Katalytická oxidace fenolických vod. Diplomová práce. VŠCHT FCHT. Diplomová práce D
 2000Sadílková A. Elektrochemická redukce dusičnanových iontů. 65 stran. Diplomová práce. VŠCHT FCHT ÚAT. Vedoucí práce K. Bouzek Diplomová práce D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348