Seznam zařazených diplomových a disertačních prácí pro vybranou fakultu
  Formulář slouží k výběru prací ze všech zařazených diplomových a disertačních prácí uložených DB pro vybranou fakultu. Na jedno nadstavení filtru je možno vybrat maximálně 1000 citací.
>
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 1996Talášek J. Zařízení k likvidaci použitých ocelových sudů. 49 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTSZS. Diplomová práce D
 1996Čermák J. Využití odpadního tepla z chladicího zařízení. 53 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KKCHZHS. Diplomová práce D
 1995Mičkal J. Využití alternativních zdrojů energie na rodinné farmě. 74 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce K. Brož Diplomová práce D
 1996Jiroutová D. Vytápění skupiny rodinných domků. 124 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce K. Brož Diplomová práce D
 1996Kunc J. Vytápění a příprava TUV v pensionu. 26 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce K. Brož Diplomová práce D
 1996Daněk L. Vliv energetiky na životní prostředí v ČR. 105 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KŘSP. Diplomová práce D
 1996Kympl J. Větrání zimního stadionu. 75 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce R. Nový Diplomová práce D
 1996Soukup M. Větrání průmyslové haly. 36 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce R. Nový Diplomová práce D
 1996Hušek J. Větrání a vytápění průmyslové haly. 72 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce F. Drkal Diplomová práce D
 1996Jedlička M. Větrání a chlazení obchodních domů. 44 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce F. Drkal Diplomová práce D
 1996Čopák J. Univerzální laboratoř v technice prostředí. 70 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce L. Mareš Diplomová práce D
 1996Šťovíček P. Technologie likvidace domácích chladniček a mrazniček. 76 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KKCHZHS. Diplomová práce D
 1996Škrlant V. Technická bilance archivních prostorů. 50 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce F. Drkal Diplomová práce D
 1996Klímek J. Systémy ZZT. 86 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce K. Hemzal Diplomová práce D
 1996Emmer T. Studie využitelnosti tepelných čerpadel pro vytápění rodinných domků. 50 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce K. Brož Diplomová práce D
 1996Horník J. Studie pneumatické dopravy chmele. 69 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce J. Hemerka Diplomová práce D
 1996Mička L. Spotřeba energie pro větrání a klimatizaci. 55 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce F. Drkal Diplomová práce D
 1996Čermák J. Sálavé chlazení v klimatizaci. 51 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce K. Hemzal Diplomová práce D
 1996Klimes P. Rekonstrukce plynových kotelen na předávací stanice. 63 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce K. Brož Diplomová práce D
 1996Doubek P. Pulsní regenerace hadicových filtrů. 61 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce J. Hemerka Diplomová práce D
 1996Čáslava D. Projektová studie polosuché odsiřovací metody. 79 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce J. Hemerka Diplomová práce D
 1996Pavel M. Optimalizovaný návrh teplovzdušného vytápění rodinných domků. 70 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce K. Brož Diplomová práce D
 1996Matějka P. Odsávání a odlučování tuhých emisí u elektrických obloukových pecí. 80 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce J. Hemerka Diplomová práce D
 1996Likař L. Nasávací účinnost hlavice PM 10. 82 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce J. Hemerka Diplomová práce D
 1997Hvížďala J. Modernizace vytápění malých objektů. 83 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce K. Hemzal Diplomová práce D
 1996Postlová R. Modelování tepelných ztrát potrubí uložených v zemi. 45 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce K. Brož Diplomová práce D
 1996Kočárek J. Model větrání uzavřeného prostoru. 14 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce R. Nový Diplomová práce D
 1996Kříž J. Kombinovaný sluneční kolektor. 57 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce K. Brož Diplomová práce D
 1996Vénos P. Klimatizace nouzové dozorny jaderné elektrárny. 54 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce F. Drkal Diplomová práce D
 1996Černý J. Klimatizace kancelářských místností. 82 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce F. Drkal Diplomová práce D
 1996Poláček P. Klimatizace hotelového objektu. 20 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce F. Drkal Diplomová práce D
 1997Šmídl M. Klimatizace hlavního sálu hotelu INTERNACIONAL. 59 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce R. Nový Diplomová práce D
 1996Fojtík M. Klimatizace galerie. 32 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce R. Nový Diplomová práce D
 1996Vaněk V. Klimatizace administrativní budovy. 57 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce F. Drkal Diplomová práce D
 1996Drbal Z. Hlučnost plynové kotelny. 38 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce R. Nový Diplomová práce D
 1996Coufal P. Frakční odlučivost vírového článku hlavice PM 10. 65 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce J. Hemerka Diplomová práce D
 1996Fialová J. Experimentální ověření teoretických předpokladů na JHOS se čtyřcestnou směšovací armaturou. 50 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce J. Bašta Diplomová práce D
 1996Snopek O. Dynamika regulace sálavého vytápění. 77 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce K. Hemzal Diplomová práce D
 1996Šnebergrová S. Distribuce vzduchu v klimatizovaném prostoru. 45 stran. Diplomová práce. ČVUT FS KTP. Vedoucí práce K. Hemzal Diplomová práce D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348