Seznam zařazených diplomových a disertačních prácí pro vybranou fakultu
  Formulář slouží k výběru prací ze všech zařazených diplomových a disertačních prácí uložených DB pro vybranou fakultu. Na jedno nadstavení filtru je možno vybrat maximálně 1000 citací.
>
 RokAutorCitaceTyp citaceDetailPDF
 1978Kalčeva R. Optimalizace ekologických modelů se zaměřením na přirozené kontrolní mechanismy a řízení vodních ekosystémů. 57 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL. Vedoucí práce M. Straškraba Diplomová práce D
 1978Andonov A. Aplikace teorie orientovaných grafů elektronických obvodů pro modelování populační dynamiky vodních organismů. 58 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL. Vedoucí práce M. Straškraba Diplomová práce D
 2002Tušil J. Multikanálové lokální aktivní snižování hluku. 48 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KRAD. Vedoucí práce O. Jiříček Diplomová práce D
 2002Kovář D. Měření přenosu hluku a vibrací do interiéru vozidel. 81 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KRAD. Vedoucí práce O. Jiříček Diplomová práce D
 2002Rieger A. Vizualizace znečišťujících zdrojů. 68 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KPOČ. Vedoucí práce P. Slavík Diplomová práce D
 2002Ota M. CAD/CAE Systém pro řešení tepelných ztrát budov. 87 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KPOČ. Vedoucí práce I. Jelínek Diplomová práce D
 2005Novák P. Procedurální model krajiny. 54 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KPOČ. Vedoucí práce Bohumil Beneš Diplomová práce D
 2002Čadík M. Vizualizace světelného znečištění. 73 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KPOČ. Vedoucí práce P. Slavík Diplomová práce D
 2003Bouchner P. Modelování a zobrazování přírodního prostředí. 64 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KPOČ. Vedoucí práce J. Žára Diplomová práce D
 2002Beran J. Vizualizace imisí v městské zástavbě. 64 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KPOČ. Vedoucí práce P. Slavík Diplomová práce D
 2002Drexlerová D. Návrh a realizace automatu pro měření stupně znečištění uhlíkového filtru v chemickém průmyslu. 52 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KMIR. Vedoucí práce Z. Burian Diplomová práce D
 2003Pitelka J. Komunikační protokol autonomního uzlu systému pro monitoring životního prostředí. 73 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KMEŘ. Vedoucí práce P. Pfeifer Diplomová práce D
 2003Hájek V. Programové vybavení systému pro monitoring parametrů životního prostředí. 65 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KMEŘ. Vedoucí práce J. Novák Diplomová práce D
 2004Zdobinský P. Biopotenciály rostlin. 48 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KK. Vedoucí práce K. Roubík Diplomová práce D
 2003Navrátil J. Analýza otoakustických emisí. 90 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KK. Vedoucí práce J. Popelář Diplomová práce D
 2001Plachý M. Ekonomická efektivnost fotovoltaického systému. 59 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KEMHV. Vedoucí práce M. Jager Diplomová práce D
 2001Pírková K. Ekonomické aspekty harmonizace s Evropskou unií v oblasti životního prostředí. 79 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KEMHV. Vedoucí práce J. Knápek Diplomová práce D
 2000Pavlíček J. Ekonomická efektivnost využití spalování biomasy. 37 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KEMHV. Vedoucí práce J. Vašíček Diplomová práce D
 2001Nový P. Analýza vstupu ČR do EU v oblasti životního prostředí - ekonomické souvislosti. 108 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KEMHV. . Diplomová práce D
 2001Kašák M. Efektivnost využití větrné energie. 92 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KEMHV. Vedoucí práce J. Vašíček Diplomová práce D
 2001Honzík M. Ekonomická efektivnost tepelných čerpadel v podmínkách ČR. 74 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KEMHV. Vedoucí práce K. Zelený Diplomová práce D
 2000Forche T. Efektivnost využití solární energie. 71 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KEMHV. Vedoucí práce M. Jager Diplomová práce D
 2000Beran M. Posouzení ekonomické efektivnosti využití tepelného čerpadla k zásobování teplem. 78 stran. Diplomová práce. ČVUT FEL KEMHV. Vedoucí práce M. Jager Diplomová práce D
 1995Nedomell J. Zásobování oblasti teplem. Diplomová práce. ČVUT FEL. Diplomová práce D
 1995Klimčík J. Využití energie větru. Diplomová práce. ČVUT FEL. Diplomová práce D
 1995Fryš M. Výpočet ukazatelů kvality osvětlení. Diplomová práce. ČVUT FEL. Diplomová práce D
 1995Koudelka T. Spektroskopické metody monitorování ŽP. Diplomová práce. ČVUT FEL. Diplomová práce D
 1995Vopršalová H. Rentgenové a gama záření v ŽP. Diplomová práce. ČVUT FEL. Diplomová práce D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348