The list of new placed quotes
  Formulář obsahuje posledních 500 nově zařazených citací.
12345
 D.enlistmentQuotationDetailPDF
   Kyzlík P. (2013): Jeřáby památné a významné. – In: , Jeřáb - dřevina roku 2013, sb. ref., Svoboda nad Úpou, 30.5.2013, 31 -33. strana. D
   Jiskrová B. (2013): Jeřáb - zajímavý a užitečný strom. – In: , Jeřáb - dřevina roku 2013, sb. ref., Svoboda nad Úpou, 30.5.2013, 29 -30. strana. D
   Cafourek J. (2013): Jeřáb - semenářství a školkařství. – In: , Jeřáb - dřevina roku 2013, sb. ref., Svoboda nad Úpou, 30.5.2013, 24 -28. strana. D
   Moucha P. (2013): Výskyt a pěstování jeřábu břeku Sorbus torminalis (L.) Crantz na Křivoklátsku. – In: , Jeřáb - dřevina roku 2013, sb. ref., Svoboda nad Úpou, 30.5.2013, 20 -23. strana. D
   Jansa V. (2013): Jeřáb ptačí, malý zastoupením, nikoli významem. – In: , Jeřáb - dřevina roku 2013, sb. ref., Svoboda nad Úpou, 30.5.2013, 15 -19. strana. D
   Kavková M. (2013): Jeřáb v podmínkách Jizerských hor. – In: , Jeřáb - dřevina roku 2013, sb. ref., Svoboda nad Úpou, 30.5.2013, 11 -14. strana. D
   Stonawski J. (2013): Jeřáb - dřevina roku 2013 Lesů ČR. – In: , Jeřáb - dřevina roku 2013, sb. ref., Svoboda nad Úpou, 30.5.2013, 4 -10. strana. D
   (2013): Jeřáb - dřevina roku 2013. Sborník referátů z konference konané 30. května 2013, Svoboda nad Úpou. – In: , Jeřáb - dřevina roku 2013, sb. ref., Svoboda nad Úpou, 30.5.2013, 1 -4. strana obálky a obsah. D
   Simon J. & Buček A. (2010): Bříza jako dominantní druhu sukcesních stádií lesa rekultivovaných území po pvrchové těžbě uhlí. [Birch as a dominant species of the forest succession stages of reclamation areas after the opencast coal mining.] – In: Hana Prknová (ed.), Bříza - strom roku 2010, Sb. recenz. ref. ze semináře, 114 -116. strana. D
   Mauer O. & Martiník A. (2010): Stav, poškození sněhem a kořenový systém břízy v porostech na Ostravsku. [Condition, snow injury and root system of birch stands in the Ostrava region.] – In: Hana Prknová (ed.), Bříza - strom roku 2010, Sb. recenz. ref. ze semináře, 106 -113. strana. D
   Špulák O. et al. (2010): Odezva fluorescence chlorofylu listů břízy karpatské na přihnojení. [Chlorophyll fluorescence response of Carpathian Birch to fertilization.] – In: Hana Prknová (ed.), Bříza - strom roku 2010, Sb. recenz. ref. ze semináře, 99 -105. strana. D
   Souček J. & Špulák O. (2010): Vliv přípravného porostu břízy na průběh teploty vzduchu. [Influence of birch nurse stand on air temperature development.] – In: Hana Prknová (ed.), Bříza - strom roku 2010, Sb. recenz. ref. ze semináře, 93 -98. strana. D
   Gubka Karol (2010): Analýza vybratých znakov štruktúry smrekového porastu s prímesou brezy vo vodohospodársky dôležitej oblasti. [Analysis of selected traits of the Norway spruce stand structure with the admixture of birch in the important water management area.] – In: Hana Prknová (ed.), Bříza - strom roku 2010, Sb. recenz. ref. ze semináře, 85 -92. strana. D
   Novotný P., Čáp J. & Čechová J. (2010): Vyhodnocení růstu provenienci břízy bělokoré (Betula pendula Roth) na výzkumné ploše č. 121 - Choceň, sruby ve věku 26 let. [Evaluation of silver birch (Betula pendula Roth) growth on the research plt no. 121 - Choceň, Struby at the age of 26 years.] – In: Hana Prknová (ed.), Bříza - strom roku 2010, Sb. recenz. ref. ze semináře, 78 -84. strana. D
   Ulbrichová I., Podrázský V. & Kouba M. (2010): Potenciál břízy pro obnovu buldozerových ploch v Krušných horách. [Birch potential for restoration of bulidozed plots in the Ore Mts.] – In: Hana Prknová (ed.), Bříza - strom roku 2010, Sb. recenz. ref. ze semináře, 72 -77. strana. D
   Kamenský M. & Štefančík I. (2010): Breza ako prípravná drevina v hospodárskych lesoch? [Is birch a pioneer species in commercial forests?] – In: Hana Prknová (ed.), Bříza - strom roku 2010, Sb. recenz. ref. ze semináře, 66 -71. strana. D
   Karlík P. (2010): Taxonomická problematika bříz Betula L. v České republice se zvláštním zřetelem na drobné taxony v okruhu břízy pýřité Betula pubescens agg. [Taxonomical problematic of the genus Betula L. in the Czech republic with special respect on taxons from group Betula pubescens agg.] – In: Hana Prknová (ed.), Bříza - strom roku 2010, Sb. recenz. ref. ze semináře, 61 -65. strana. D
   Koňasová T., Ešnerová J., Vítámvás J., Karlík P., Kuneš I., Baláš M., Rašáková N., Stacho J. & Stejskal J. (2010): Předběžné zhodnocení využitelnosti vybraných morfologických znaků pro určování zástupců rodu Betula L. rostoucích na území ČR. [Preliminary evaluation of utilization of selected morphologic traits for determination individuals within genus Betula L. growing in the Czech republic.] – In: Hana Prknová (ed.), Bříza - strom roku 2010, Sb. recenz. ref. ze semináře, 57 -60. strana. D PDF
   Karlík P. et al. (2010): Problematika určování druhů bříz Betula L. ve světle průtokové cytometrie. – In: Hana Prknová (ed.), Bříza - strom roku 2010, Sb. recenz. ref. ze semináře, 51 -56. strana. D
   Úradníček L. (2010): Dentrologicko-ekologická charakteristika domácích druhů rodu Betula. [Dendrological and ecological characteristics of native species of the genus Betula.] – In: Hana Prknová (ed.), Bříza - strom roku 2010, Sb. recenz. ref. ze semináře, 46 -50. strana. D
   Zeidler A. (2010): Vlastnosti dřeva břízy. [Wood Properties of european Birch.] – In: Hana Prknová (ed.), Bříza - strom roku 2010, Sb. recenz. ref. ze semináře, 41 -45. strana. D
   Fuka P. (2010): Řez břízy. [Pruning of birch trees.] – In: Hana Prknová (ed.), Bříza - strom roku 2010, Sb. recenz. ref. ze semináře, 37 -40. strana. D
   Kuneš I. et al. (2010): Bříza byla a zůstává tématem pro lesnický provoz i výzkum. [Birch has been a topical theme for forest management and research.] – In: Hana Prknová (ed.), Bříza - strom roku 2010, Sb. recenz. ref. ze semináře, 32 -36. strana. D
   Mansfeld V. & Zeman M. (2010): Rozšíření břízy v lesích ČR na základě údajů Národní inventarizace lesů. [Distribution of birch in Czech forests on the basis of National Forest Inventory.] – In: Hana Prknová (ed.), Bříza - strom roku 2010, Sb. recenz. ref. ze semináře, 20 -31. strana. D
   Kouba J. & Zahradník D. (2010): Vývoj porostů bříz v ČR a jeho změny v čase. [Birch in Czech forests and time based on forest statistics.] – In: Hana Prknová (ed.), Bříza - strom roku 2010, Sb. recenz. ref. ze semináře, 9 -19. strana. D
   Václav E. (2010): Historie genetického výzkumu břízy na fakultě lesnické a dřevařské ČZU v Praze. [History of genetic research of birch on Faculty of Forestry and Wood Sciences Prague.] – In: Hana Prknová (ed.), Bříza - strom roku 2010, Sb. recenz. ref. ze semináře, 5 -8. strana. D
   Prknová H. (ed.) (2010): Bříza - strom roku 2010, sborník z konference, Kostelec nad Černými lesy 23. září 2010. ISBN 978-80-213-2098-7 – In: Hana Prknová (ed.), Bříza - strom roku 2010, Sb. recenz. ref. ze semináře, 1 -117. strana. D
   Dvořák P. (2020): Bibliografie Zdeňka Dvořáka. – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 40: 169 -175. D PDF
   Zaměstnanci muzea (2020): Zdeněk Dvořák – 60 let. – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 40: 165 -168. D PDF
   Chobot K. (2020): Doupovské hory. – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 40: 164. D PDF
   Vávra J. (2020): Denní motýli v Ústeckém kraji. – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 40: 160 -163. D PDF
   Brabec J. (2020): Ohrožené rostliny Ústeckého kraje. – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 40: 157 -159. D PDF
   Bažant J. (2020): Pozorování tenkozobce opačného (Recurvirostra avosetta) na jezeře Most. [Observation of Pied avocett (Recurvirostra avosetta) on the Most reservoir near Most town.] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 40: 156. D PDF
   Koutecký D., Frouz J. & Hošťálková A. (2020): Dva nálezy trojzubky stepní (Chondrula tridens O. F. Müller, 1774) na Podbořansku (severozápadní Čechy). [Two findings of Chondrula tridens O. F. Müller, 1774 in vicinity of Podbořany town (northwestern Bohemia).] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 40: 154 -155. D PDF
   Joza V. & Zdvořák P. (2020): Adventivní výskyt srpku obecného (Falcaria vulgaris) a borytu barvířského (Isatis tinctoria) v Českém Jiřetíně v Krušných horách. [Adventive occurrence of Longleaf (Falcaria vulgaris) and Woad (Isatis tinctoria) in Český Jiřetín village in the Krušné hory Mts.] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 40: 152 -153. D PDF
   Joza V. (2020): Nález kotvičníku zemního (Tribulus terrestris) v Záluží u Litvínova (Mostecko). [Finding of Puncture vine (Tribulus terrestris) in Záluží near Litvínov town (Most county).] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 40: 150 -151. D PDF
   Vaník J. & Vaníková A. (2020): Ohrožené druhy ptactva Radovesické výsypky u Bíliny (severozápadní Čechy). [Endangered bird species of Radovesická spoil heap near Bílina (northwestern Bohemia).] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 40: 135 -149. D PDF
   Bažant J. (2020): Ornitofauna pískovny v Poleradech (okres Most, severozápadní Čechy). [Birds of the sandpit in Polerady village (Most county, northwestern Bohemia).] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 40: 122 -134. D PDF
   Vysoký V. & Černý J. (2020): Výsledky faunistického průzkumu minujících motýlů (Lepidoptera) v okolí Roudnice nad Labem (severní Čechy). [Results of faunistic research of leaf mining moths (Lepidoptera) in Roudnice nad Labem environs (northern Bohemia).] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 40: 114 -121. D PDF
   Háva J. & Hadrava J. (2020): Výsledky faunistického průzkumu čeledi pestřenkovití (Diptera: Syrphidae) přírodní rezervace Údolí Únětického potoka (střední Čechy). [Results of a faunistic research to the Hoverflies (Diptera: Syrphidae) of Údolí Únětického potoka natural reserve (Central Bohemia).] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 40: 102 -113. D PDF
   Holý K. & Krásenský P. (2020): Výskyt rodu Neoneurus Haliday (Hymenoptera: Braconidae) v České republice a poznámky k výskytu na Slovensku. [Occurrence of the genus Neoneurus Haliday (Hymenoptera: Braconidae) in the Czech Republic with notes to the distribution in Slovakia.] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 40: 94 -101. D PDF
   Schön K. & Krásenský P. (2020): Příspěvek k rozšíření druhu Nanophyes brevis brevis Boheman, 1845 (Coleoptera: Brentidae) v severozápadních Čechách. [Contribution to the distribution of the weevil Nanophyes brevis brevis Boheman, 1845 (Coleoptera: Brentidae) in northwestern Bohemia.] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 40: 89 -93. D PDF
   Krásenský P. (2020): Příspěvek k poznání fauny brouků (Coleoptera) jezeřského arboreta (severozápadní Čechy). [Contribution to the knowledge of the beetles (Coleoptera) of the Jezeří arboretum (northwestern Bohemia).] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 40: 68 -88. D PDF
   Krásenský P. (2020): Arctosa cinerea – nový druh pavouka (Araneae: Lycosidae) pro Ústecký kraj (severozápadní Čechy). [Arctosa cinerea – new spider species (Araneae: Lycosidae) for Ústí nad Labem region (northwestern Bohemia).] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 40: 66 -67. D PDF
   Kůrka A. (2020): Pavouci (Araneae) bývalé pískovny u Dobroměřic (CHKO České středohoří, severozápadní Čechy). [Spiders (Araneae) of former sandpit near Dobroměřice village (České středohoří protected landscape area, northwestern Bohemia).] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 40: 55 -65. D PDF
   Kůrka A. (2020): Pavouci (Araneae) Dobroměřického rybníka (CHKO České středohoří, severozápadní Čechy). [Spiders (Araneae) of the locality Dobroměřický pond (České středohoří protected landscape area, northwestern Bohemia).] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 40: 43 -54. D PDF
   Joza V. (2020): Příspěvek ke květeně Mostecka a Litvínovska (severozápadní Čechy) III. [Contribution to the flora of the Most and Litvínov regions (northwestern Bohemia) III.] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 40: 28 -42. D PDF
   Joza V. (2020): Prstnatec májový, Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt et Summerh., na Litvínovsku a Mostecku (severozápadní Čechy). [Broad-leaved marsh orchid, Dactylorhiza majalis (Rchb.) P. F. Hunt et Summerh., in the Litvínov and Most regions (northwestern Bohemia).] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 40: 16 -27. D PDF
   Joza V. (2020): Louka s prstnatcem májovým (Dactylorhiza majalis) v Hoře Svaté Kateřiny (Krušné hory) - poslední lokalita druhu na okrese Most. [Broad-leaved marsh orchid (Dactylorhiza majalis) meadow in the Hora Svaté Kateřiny town (Krušné hory Mts.) - last occurrence of the species in the Most county.] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 40: 6 -15. D PDF
   Joza V. (2020): Dva nové nálezy pěnovce v západní části Českého středohoří (severozápadní Čechy). – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 40: 1 -5. D PDF
   (2020): Sborník oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná, číslo 40 / 2020, ISBN 978-80-85115-38-3. Obálka a obsah. – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 40: 1 a ostatní strany obálky a obsah. D
   Vlačiha V. (2017): Minerály Českého středohoří. – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 39: 154 -155. D PDF
   Joza V. (2017): Odešel Herbert Tichý (1936 – 2017), mimořádný přírodovědec a znalec Lounska. – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 39: 156 -159. D PDF
   Bažant J. (2017): Zajímavá ornitologická pozorování na Mostecku (severozápadní Čechy). [Interesting ornithological observations in the Most district (Northwestern Bohemia).] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 39: 143 -153. D PDF
   Krásenský P. (2017): Drabčíci (Coleoptera: Staphylinidae) rašelinné louky a nivy potoka u Počátek na Kraslicku (západní Čechy). [Rove Beetles (Coleoptera: Staphylinidae) of peat bog meadow and floodplain meadow near Počátky in Kraslice region (Western Bohemia).] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 39: 130 -142. D PDF
   Krásenský P., Bryja V., Dolanský J., Dolejš P., Hamřík T., Jelínek A., Krejčí T., Machač O., Roušar A., Řezáč M. & Šich R. (2017): Pavouci vybraných lokalit Mostecka, Chomutovska a Žatecka (severozápadní Čechy). [Spiders of selected localities of Most, Chomutov and Žatec regions (Northwestern Bohemia).] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 39: 110 -129. D PDF
   Koutecký D., Frouz J. & Hošťálková A. (2017): Nové nálezy listonoha letního (Triops cancriformis Bosc, 1801) z jihozápadní části okresu Louny (severozápadní Čechy). [New findings of tadpole shrimp (Triops cancriformis Bosc, 1801) from southwestern part of the Louny district (Northwestern Bohemia).] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 39: 106 -109. D PDF
   Kocourek P. & Dolejš P. (2017): Mnohonožky (Diplopoda) Jezeřského arboreta (okres Most, severozápadní Čechy). [Millipedes (Diplopoda) of the Jezeří arboretum (Most district, Northwestern Bohemia).] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 39: 98 -105. D PDF
   Joza V. (2017): Příspěvek ke květeně Mostecka a Litvínovska (severozápadní Čechy) II. [Contribution to the flora of the Most and Litvínov region (Northwestern Bohemia) II.] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 39: 87 -97. D PDF
   Joza V. (2017): Botanický inventarizační průzkum cévnatých rostlin Dobroměřického rybníku u Loun. [Botanical survey (vascular plants and vegetation) of Dobroměřický rybník fishpond near Louny (Louny district, Northwestern Bohemia).] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 39: 54 -86. D PDF
   Hroudová Z. & Rydlo J. (2017): Flóra a vegetace vod a mokřadů Radovesické výsypky (severozápadní Čechy). [Flora and vegetation of aquatic and wetland habitats of Radovesická výsypka spoil heap (Northwestern Bohemia).] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 39: 5 -53. D PDF
   Šulcek P., Řehoř M. & Novotný T. (2017): Nový nález minerálu whewellitu v lomu Vršany (severozápadní Čechy). [New finding of mineral whewellite in the Vršany mine (Northwestern Bohemia).] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 39: 1 -4. D PDF
   (2017): Sborník oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná, číslo 39 / 2017, ISBN 978-80-906560-4-8. Obálka a obsah. – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 39: 1 a ostatní strany obálky a obsah. D
   Joza V. & Kolouch L. R. (2016): Vzpomínka na Petra Kuchaře. – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 38: 122 -123. D PDF
   Bažant J. (2016): K jednaosmdesátinám Herberta Tichého. – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 38: 120 -121. D PDF
   Joza V. (2016): RNDr. Ing. Jaroslav Dykast, CSc. in memoriam. – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 38: 119. D PDF
   Krásenský P. & Joza V. (2016): Ivan Táborský – 70 let. – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 38: 112 -118. D PDF
   Táborský I. (2016): Historie přírodovědného oddělení Oblastního muzea v Mostě. [Geschichte der Naturwissenschaftlichen Abteilung des Regionalmuseums in Most.] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 38: 3 -60. D PDF
   Benda P. & Juda J. (2016): Nové nálezy letních kolonií vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) na Děčínsku (severozápadní Čechy). [Das Vorkommen neuer Sommerkolonien der Kleinen Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros) im Gebiet von Děčín (Nordwestböhmen). / New findings of maternity colonies of lesser horseshoe bat (Rhinolophus hipposideros) in Děčín district (Northwestern Bohemia).] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 38: 108 -111. D PDF
   Bažant J. (2016): Ptactvo mokřadu „Za pilou“ (okres Most, severozápadní Čechy). [Birds of wetland „Za pilou“ (Most district, Northwestern Bohemia).] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 38: 100 -107. D PDF
   Bažant J. (2016): Ptactvo mokřadu „Bettynka“ u Vtelna (severozápadní Čechy, Most). [Birds of wetland „Bettynka“ near Vtelno (northwestern Bohemia, Most).] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 38: 92 -99. D PDF
   Koutecký D., Frouz J. & Hošťálková A. (2016): Zajímavý nález Eresus sandaliatus Martini et Goeze, 1778 z Černockého vrchu u Malé Černoce na Podbořansku (severozápadní Čechy). [Interesting finding of Eresus sandaliatus Martini et Goeze, 1778 on Černocký vrch hill near Malá Černoc in Podbořany area (northwestern Bohemia).] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 38: 88 -91. D PDF
   Roušar A. (2016): Pavouci rašeliniště Na loučkách v Krušných horách (severozápadní Čechy). [Spiders of the peat bog Na loučkách in Krušné hory Mts. (northwestern Bohemia).] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 38: 73 -87. D PDF
   Joza V. (2016): Příspěvek ke květeně Mostecka a Litvínovska (severozápadní Čechy) I. [Contribution to the flora of the Most and Litvínov region (northwestern Bohemia) I.] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 38: 64 -72. D PDF
   Zdvořák P. (2016): Příspěvek k výskytu některých zástupců rodů Hieracium L. a Pilosella Hill. v Krušných horách a v jejich podhůří I. [Contribution to the presence of some representatives of the genera Hieracium L. and Pilosella Hill. in the Krušné hory Mts. and their foothills I.] – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 38: 61 -63. D PDF
   (2016): Sborník oblastního muzea v Mostě, řada přírodovědná, číslo 38 / 2016, ISBN 978-80-906560-1-7. Obálka a obsah. – Sb. Oblast. muz. v Mostě, řada přírodovědná 38: 1 a ostatní strany obálky a obsah. D
   Redakce (2020): Ukliďme Česko 19. září. – Zpravodaj MŽP 2020(1): 14. D Celé číslo
   Redakce (2020): Pomáháme sobě i jiným. – Zpravodaj MŽP 2020(1): 14. D Celé číslo
   Redakce (2020): Bez viru i bez obalu. – Zpravodaj MŽP 2020(1): 12 -13. D Celé číslo
   Redakce (2020): Koronavirus v otázkách a odpovědích. – Zpravodaj MŽP 2020(1): 11. D Celé číslo
   Redakce (2020): Covid-19: svět v oddechovém čase. – Zpravodaj MŽP 2020(1): 10. D Celé číslo
   Redakce (2020): Nová zelená úsporám zaznamenává rekordní nárůst zájmu. – Zpravodaj MŽP 2020(1): 7 -9. D Celé číslo
   Redakce (2020): Bez vody nebude život. – Zpravodaj MŽP 2020(1): 3 -6. D Celé číslo
   Brabec R. (2020): Úvodní slovo ministra. – Zpravodaj MŽP 2020(1): 2. D Celé číslo
   (2020): Zpravodaj Ministerstva životního prostředí číslo 1, 2020. Bez vody nebude život. Nová zelená úsporám zaznamenává rekordní nárůst zájmu. Koronavirus v otázkách a odpovědích. – Zpravodaj MŽP 2020(1): 1 - 14. D Celé číslo
   Redakce (2019): Legislativní novinky MŽP pro rok 2020. – Zpravodaj MŽP 2019(4): 34 -35. D Celé číslo
   Redakce (2019): Nová databáze techniků zjednoduší a zlevní povinné kontroly kotlů. – Zpravodaj MŽP 2019(4): 33. D Celé číslo
   Redakce (2019): Dětem ze znečištěných oblastí pomohou od prachu ozdravné pobyty. MŽP na ně přispěje 40 miliony. – Zpravodaj MŽP 2019(4): 32. D Celé číslo
   Redakce (2019): 45. EKOFILM skončil, připravujeme 46. ročník 2020. – Zpravodaj MŽP 2019(4): 28 -31. D Celé číslo
   Redakce (2019): Desatero otázek a odpovědí pro ty, co chtějí sázet stromy. – Zpravodaj MŽP 2019(4): 26 -27. D Celé číslo
   Redakce (2019): Evropa se pouští do sázení stromů ve velkém. – Zpravodaj MŽP 2019(4): 24 -25. D Celé číslo
   Redakce (2019): Dneska (Zítra) se bude sázet všude. – Zpravodaj MŽP 2019(4): 22 -23. D Celé číslo
   Redakce (2019): Lidé, kteří sázejí stromy. – Zpravodaj MŽP 2019(4): 21. D Celé číslo
   Redakce (2019): Nouzové volání na stromech. – Zpravodaj MŽP 2019(4): 20. D Celé číslo
   Redakce (2019): Lesy hořely v létě po celé Evropě. – Zpravodaj MŽP 2019(4): 18 -19. D Celé číslo
   Redakce (2019): Požáry na Sibiři se podařilo dostat pod kontrolu. – Zpravodaj MŽP 2019(4): 17. D Celé číslo
   Redakce (2019): Dny ohňů v Africe i Brazílii. – Zpravodaj MŽP 2019(4): 15 -16. D Celé číslo
   Redakce (2019): Co umí stromy a Co dokáže 10 milionů vzrostlých stromů. – Zpravodaj MŽP 2019(4): 14. D Celé číslo
   Redakce (2019): O peníze na výsadby může požádat každý. – Zpravodaj MŽP 2019(4): 12 -13. D Celé číslo
   Redakce (2019): 10 milionů stromů není jen o sázení. Začalo rozplétání zákonů i financí, pod lupou je i péče o stromy. – Zpravodaj MŽP 2019(4): 8 -11. D Celé číslo
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348