Seznam citací uložených pro zvoleného autora
12
 RokAutorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2020Harazim M., Bachorec E., Bartonička T., Kokurewicz T., Piálek L., Pikula J., Seidlová V., Zukal J. & Martínková N. Asociace genotypu netopýra velkého (Myotis myotis) s hibernační strategií a kondicí během hibernace. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 68 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Němcová M., Seidlová V., Zukal J., Heger T., Piaček V., Banďouchová H. & Pikula J. Molekulární detekce Bartonella spp. u netopýrů a jejich ektoparazitů. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 143 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2020Zukal J., Harazim M. & Martínková N. Život ve dvou extrémech – fyziologie netopýrů. [Life at Two Extremes – the Physiology of Bats.] – Živa 68(3): 133 -136. Časopis D PDF
 2019Bachorec E., Zukal J. & Bartonička T. Reakcia hibernujúcich netopierov na rušenie. – In: Silvie Rádlová (ed.), Zoologické dny 2019 Brno, Sb. abstraktů, 22 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2019Bryja J., Horsák M., Horsáková V. & Zukal J. (eds.) Zoologické dny Brno 2019. Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2019. – In: Silvie Rádlová (ed.), Zoologické dny 2019 Brno, Sb. abstraktů, 1 -244. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2019Němcová M., Kováčová V., Zukal J. & Pikula J. In vitro model: proliferace netopýřích makrofágů při různých teplotách. – In: Silvie Rádlová (ed.), Zoologické dny 2019 Brno, Sb. abstraktů, 133 -134. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2019Zukal J. & Bryja J. 50 let od vzniku konference Zoologické dny. – In: Silvie Rádlová (ed.), Zoologické dny 2019 Brno, Sb. abstraktů, 240 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2017Blažek J., Zukal J., Martínková N., Řehák Z. & Bartonička T. Termální profil netopýra velkého (Myotis myotis) během hibernace na lokalitách se syndromem bílého nosu. – In: Zoologické dny 2017 Brno, Sb. abstraktů, 34 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2017Bryja Josef, Horsák Michal, Horsáková Veronika, Řehák Zdeněk & Zukal Jan (eds.) Zoologické dny Brno 2017. Sborník abstraktů z konference 9.-10. února 2017. – In: Zoologické dny 2017 Brno, Sb. abstraktů, 1 -254. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2017Martínková N., Kolařík M., Pikula J. & Zukal J. Přežívání netopýrů navzdory syndromu bílého nosu. – In: Zoologické dny 2017 Brno, Sb. abstraktů, 127 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2016Zukal J., Berková H. & Kovařík M. Zimování netopýrů v Moravském krasu a syndrom bílého nosu (WNS). In: IV. Chiropterologický seminár. [Hibernation of bats in the Moravian Karst and the White Nose Syndrome.] – Vespertilio 18: 188. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Abstark
 2016Zukal J., Berková H. & Madaraszová J. Flying or sleeping: flight activity of bats in natural cave with confirmed WNS. – Folia Zool. 65(1): 46 -51. Časopis impaktovaný D Abstrakt
 2014Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds.) Zoologické dny Ostrava 2014. Sborník abstraktů z konference 6.-7. února 2014. ISBN 978-80-87189-16-0 – In: Zoologické dny Ostrava 2014, Sb. abstraktů, 1 -259. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2014Zukal J. & Kopperová K. Jak moc jsou vrápenci citliví na rušení během hibernace? – In: Zoologické dny Ostrava 2014, Sb. abstraktů, Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Berková H., Pokorný M. & Zukal J. Populační ekologie netopýra velkého v reprodukčním a postreprodukčním období. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 34 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds.) Zoologické dny Brno 2013. Sborník abstraktů z konference 7.-8. února 2013. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 1 -289. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2012Zukal J. & Gajdošík M. Diet of Eptesicus serotinus in an agricultural landscape. [Serotine, maternity colony, prey composition, seasonal changes, Czech Republic] – Vespertilio 16: 357 -363. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2012Zukal J., Berková H. & Madaraszová J. WNS a letová aktivita netopýrů během hibernace. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Olomouc 2012, Sb. abstraktů, 217 -218. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Berková H., Pokorný M. & Zukal J. Přeletová a lovecká aktivita netopýra velkého (Myotis myotis) v prehibernačním období. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 33 -34. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Berková H., Zukal J. & Kovařík M. Netopýři a jeskyně - vliv struktury jeskyní na složení společenstva zimujících netopýrů. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 34 -35. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2009Bednářová J. & Zukal J. Letová aktivita netopýrů uvnitř zimoviště během hibernace. – In: Josef Bryja, Oldřich Nedvěd, František Sedláček & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktů, 30 -31. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2009Berková H. & Zukal J. Sezónní a noční změny v letové aktivitě netopýrů ve vchodu Kateřinské jeskyně. – In: Josef Bryja, Oldřich Nedvěd, František Sedláček & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktů, 33 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2009Berková H. & Zukal J. Vliv klimatických faktorů na letovou aktivitu netopýrů ve vchodu jeskyně. – In: Josef Bryja, Oldřich Nedvěd, František Sedláček & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktů, 32 -33. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2009Bryja J., Řehák Z. & Zukal J. (eds.) Zoologické dny Brno 2009. Sborník abstraktů z konference 12.-13. února 2009. – In: Josef Bryja, Oldřich Nedvěd, František Sedláček & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktů, 1 -251. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Bednářová J., Zukal J., Řehák Z. & Berková H. Rozdíly v letové aktivitě čtyř malých druhů rodu Myotis ve vchodu přirozené jeskyně. – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 24 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Berková H., Pokorný M. & Zukal J. Prostorová a časová dynamika přesunů značených jedinců Myotis myotis mezi zimovišti a letními koloniemi a v rámci nich. – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 27 -28. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Zukal J. & Staněk D. Ekologické charakteristiky zimování Myotis myotis v jeskyních Moravského krasu. – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 222 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2007Bednářová J., Zukal J. & Řehák Z. Ekologie Myotis bechsteinii v Moravském krasu. – In: Josef Bryja,Jan Zukal & Zdeněk Řehák(eds.), Zoologické dny Brno 2007, Sb. abstraktů, 154 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2007Berková H., Pokorný M. & Zukal J. Výběr úkrytů mateřských kolonií Myotis myotis. – In: Josef Bryja,Jan Zukal & Zdeněk Řehák(eds.), Zoologické dny Brno 2007, Sb. abstraktů, 157 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2007Gaisler J. & Zukal J. Netopýři Moravského krasu. – In: Josef Bryja,Jan Zukal & Zdeněk Řehák(eds.), Zoologické dny Brno 2007, Sb. abstraktů, 167 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2007Řehák Z., Bartonička T., Zukal J., Simprová P. & Džingozovová Ž. Flight activity of bats in a forest. – In: Josef Bryja,Jan Zukal & Zdeněk Řehák(eds.), Zoologické dny Brno 2007, Sb. abstraktů, 198 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2006Bednářová J., Zukal J. & Řehák Z. Rozšíření netopýra velkouchého (Myotis bechsteinii) v České republice. [Distribution of Myotis bechsteinii (Kuhl, 1817) in the Czech Republic.] – Vespertilio 9-10: 9 -26. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2006Bednářová J., Zukal J., Řehák Z. & Gaisler J. Rozšíření Myotis bechsteinii (Kuhl, 1818) v České republice. – In: Josef Bryja & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2006, Sb. abstraktů, 237 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2006Berková H. & Zukal J. Ekologie Myotis myotis a teplotní poměry na zimovišti v Moravském krasu. – In: Josef Bryja & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2006, Sb. abstraktů, 239 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2006Berková H. & Zukal J. Flight activity of bats at the entrance of a natural cave. – Acta Chiropterol. 8: 187 -195. strana. Časopis D
 2006Berková H., Pokorný M. & Zukal J. Charakteristiky úkrytů mateřských kolonií Myotis myotis a jejich okolí. – In: Josef Bryja & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2006, Sb. abstraktů, 238 -239. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2006Bryja J. & Zukal J. (eds.) Obsah – In: Josef Bryja & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2006, Sb. abstraktů, 3 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2006Bryja J. & Zukal J. (eds.) Program konference – In: Josef Bryja & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2006, Sb. abstraktů, 15 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2006Bryja J. & Zukal J. (eds.) Adresář autorů a účastníků konference – In: Josef Bryja & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2006, Sb. abstraktů, 250 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2006Bryja J. & Zukal J. (eds.) Rejstřík autorů. – In: Josef Bryja & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2006, Sb. abstraktů, 263 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2006Gaisler J., Řehák Z. & Zukal J. Výzkum netopýrů v Moravském krasu: historie a současný stav. [Bat research in the Moravian Karst: its history and present state.] – Vespertilio 9-10: 75 -85. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2006Petrželková K. J., Downs N. C., Zukal J. & Racey P. A. A comparison between emergence and return activity in pipistrelle bats Pipistrellus pipistrellus and P. pygmaeus. – Acta Chiropterol. 8(2): 381 -390. Časopis D
 2006Zukal J. & Řehák Z. Flight activity and habitat preference of bats in a karstic area, as revealed by bat detectors. – Folia Zool. 55(3): 273 -281. Časopis impaktovaný D PDF
 2005Řehák Z. & Zukal J. The 70th Birthday of Professor Jiří Gaisler, D. Sc. – Bat Research News 46(1): 35 -36. Časopis D
 2005Zukal J., Berková H. & Řehák Z. Activity and shelter selection by Myotis myotis and Rhinolophus hiposideros hibernating in the Kateřinská cave (Czech Republic). – Mamm. Biol. 70(5): 271 -281. Časopis D
 2005Zukal J., Berková H. & Řehák Z. Activity and shelter selection by Myotis myotis and Rhinolophus hiposideros hibernating in the Kateřinská cave (Czech Republic). – Mammalia 70(5): 271 -281. Časopis D
 2004Berková H. & Zukal J. Sezónní změny letové aktivity netopýrů u vchodu do jeskyně zjištěné pomocí automatického monitorovacího systému. [Seasonal changes in flight activity of bats at the entrance of the Kateřinská cave revealed by an automatic monitoring system.] – Vespertilio 8: 45 -54. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2004Bryja J. & Zukal J. (eds.) Obsah – In: Josef Bryja & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2004, Sb. abstraktů, 3 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2004Bryja J. & Zukal J. (eds.) Program konference – In: Josef Bryja & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2004, Sb. abstraktů, 12 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2004Bryja J. & Zukal J. (eds.) Adresář autorů a účastníků konference – In: Josef Bryja & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2004, Sb. abstraktů, 216 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2004Bryja J. & Zukal J. (eds.) Rejstřík autorů. – In: Josef Bryja & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2004, Sb. abstraktů, 228 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2004Gaisler J. & Zukal J. Ecomorphometry of Myotis daubentonii and M. lucifugus (Chiroptera, Vespertilionidae) - a Palearctic-Nearctic comparison. – Mammalia 68: 275 -282. Časopis D
 2004Petrželková K. J., Obuch J. & Zukal J. Does the barn owl (Tyto alba) selectively predate individual great mouse-eared bats (Myotis myotis)? [Loví sova pálená (Tyto alba) jedince netopýra velkého (Myotis myotis) výběrově?] – Lynx n. s. 35: 123 -132. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2004Řehák Z., Bartonička T., Bielik A., Gaisler J., Hanák V., Horáček D., Jahelková H., Koudelka M., Lučan R., Nová P., Reiter A. & Zukal J. Distribuce netopýrů Pipistrellus pipistrellus a P. pygmaeus v České republice: předběžné výsledky mapování. – In: Josef Bryja & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2004, Sb. abstraktů, 204 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2003Bartonička T. & Zukal J. Flight activity and habitat use of four bat species in a small town revealed by bat detectors. – Folia Zool. 52(2): 155 -166. Časopis impaktovaný D PDF
 2003Bryja J. & Zukal J. (eds.) Adresář autorů a účastníků konference – In: Josef Bryja & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2003, Sb. abstraktů, 224 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2003Bryja J. & Zukal J. (eds.) Rejstřík autorů. – In: Josef Bryja & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2003, Sb. abstraktů, 240 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2003Bryja J. & Zukal J. (eds.) Obsah – In: Josef Bryja & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2003, Sb. abstraktů, 3 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2003Bryja J. & Zukal J. (eds.) Program konference – In: Josef Bryja & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2003, Sb. abstraktů, 12 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2003Gaisler J. & Zukal J. Morfometrické srovnání Myotis daubentonii a Myotis lucifugus. – In: Josef Bryja & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2003, Sb. abstraktů, 178 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2003Mazurová E., Zukal J. & Jurajda P. Morfometrická studie: mezipopulační variabilita vranky pruhoploutvé (Cottus poecilopus). – In: Josef Bryja & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2003, Sb. abstraktů, 116 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2003Petrželková K. J. & Zukal J. Does a live barn owl (Tyto alba) affect emergence behavior of serotine bats (Eptesicus serotinus)? – Acta Chiropterol. 5: 177 -184. Časopis D
 2003Petrželková K. J., Obuch J., Zukal J., Uhrin M. & Hapl E. Netopýr velký (Myotis myotis) jako kořist sovy pálené. – In: Josef Bryja & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2003, Sb. abstraktů, 208 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2003Pokorný M., Berková H. & Zukal J. Data on the distribution of bat summer coonies in the surrounding of the karstic area. – In: Josef Bryja & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2003, Sb. abstraktů, 209 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2003Pokorný M., Berková H., Gaisler J., Řehák Z. & Zukal J. Letní výskyt netopýrů v lidských stavbách v Moravském krasu a širším okolí. [Summer occurrence of bats in buildings in the Moravian Karst and its wider surroundings.] – Vespertilio 7: 161 -168. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2003Vávrová M., Zlámalová Gargošová H., Šucman E., Večerek V., Kořínek P., Zukal J., Zejda J., Sebestiánová N. & Kubištová I. Game animals and small terrestrial mammals - Suitable bioindicators for the pollution assessment in agrarian ecosystems. – Fresenius Environmental Bulletin 12: 165 -172. Časopis D
 2003Zukal J., Řehák Z. & Kovařík M. Netopýři Sloupsko-šošůvských jeskyní (Moravský kras). [Bats of the Sloupsko-šošůvské jeskyně cave (Moravian Karst, Central Moravia)] – Lynx n. s. 34: 205 -220. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2002Berková H. & Zukal J. Aktivita netopýrů ve vchodu Kateřinské jeskyně: automatický záznamový systém. – In: Zoologické dny Brno 2002, Sb. abstraktů, 160 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2002Bryja J. & Zukal J. (eds.) Program konference. – In: Zoologické dny Brno 2002, Sb. abstraktů, 12 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2002Bryja J. & Zukal J. (eds.) Obsah – In: Zoologické dny Brno 2002, Sb. abstraktů, 3 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2002Bryja J. & Zukal J. (eds.) Adresář autorů a účastníků konference – In: Zoologické dny Brno 2002, Sb. abstraktů, 175 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2002Bryja J. & Zukal J. (eds.) Rejstřík autorů. – In: Zoologické dny Brno 2002, Sb. abstraktů, 187 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2002Pokorný M., Berková H. & Zukal J. Biologie netopýra velkého v prehibernačním období. – In: Zoologické dny Brno 2002, Sb. abstraktů, 166 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2001Andreas M., Reiter A., Benda P. & Zukal J. Výzkum potravní ekologie společenstva netopýrů na lokalitě Ledové sluje v Národním parku Podyjí. [Bats trophic community research at the locality Ledové sluje caves in the Podyjí National Park.] – Thayensia 4: 5 -18. Časopis recenzovaný, neimpakt. D
 2001Petrželková K. J. & Zukal J. Emergence behaviour of the serotine bat (Eptesicus serotinus) under predation risk. Netherlands – Netherlands Journal of Zoology 51: 395 -414. Časopis D
 2001Petrželková K. J. & Zukal J. Emergence behaviour of the serotine bat (Eptesicus serotinus) under predation risk. – Netherlands Journal of Zoology 51(4): 39. Časopis D
 2001Zukal J., Kovařík M., Řehák Z. & Berková H. Početnost netopýrů zimujících ve dvou jeskyních v severní části Moravského krasu a její dlouhodobé změny. [Numbers of bats hibernating in two caves in the northern part of Moravian Karst and their long-tem changes.] – Vespertilio 5: 321 -328. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2000Berková H., Zukal J. & Řehák Z. Úkrytová preference M. myotis a R. hipposideros zimujících v Kateřinské jeskyni. – In: Josef Bryja & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2000, Abstrakta ref. z konference, 75 -76. strana. Sborník z konference-abstrakt D
 2000Bryja J. & Zukal J. Small mammal communities in newly planted biocorridors and their surroundings in southern Moraviea. – Folia Zool. 49(3): 191 -197. Časopis impaktovaný D Celé číslo
 2000Kova řík M., Zukal J. & Řehák Z. Aktivita netopýrů v Moravském krasu. – Estavela [Olomouc], 2(4): 5 -6. Časopis D
 1998Andreas M., Reiter A., Benda P. & Zukal J. The food of bat community in the Podyjí NP (SE Czech Republic). – Vespertilio 3: 147 -148. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Abstark
 1998Gaisler J., Zukal J., Řehák Z. & Homolka M. Habitat preference and flight activity of bats in a city. – J. Zoology, London 244(3): 439 -445. Časopis D
 1998Zukal J., Pokorný M. & Řehák Z. Netopýři v oblasti vlivu jaderné elektrárny Dukovany. – Přírodověd. Sborn. Západomorav. Muz. Třebíč 36: 17 -22. Časopis D
 1997Zejda J., Zukal J. & Steiner H. M. Symmetric Pattern in M1 and M3 Molars in Clethrionomys glareolus. – Folia Zool. 46(1): 89. Časopis impaktovaný D Celé číslo
 1997Zukal J. Druhé detektorovací setkání. – Bull. ČESON 8: 7. Časopis D
 1997Zukal J. (ed.) Výsledky zimního sčítání v letech 1996/97 (sestaveno na základě hlášení členů ČESON). – Bull. ČESON 8: 1 -6. Časopis D
 1997Zukal J., Gaisler J. & Pokorný M. Výsledky sčítání netopýrů na zimovištích v roce 1997. – Bull. ČESON 8: 7 -8. Časopis D
 1997Zukal J., Pokorný M. & Řehák Z. Relativní početnost a aktivita netopýrů v okolí jaderné elektrárny Dukovany. [Relative abundance and activity of bats in agrocoenoses nearthe Dukovany power station (SW-Moravia).] – Vespertilio 2: 105 -112. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 1996Bryja J., Zukal J. & Pokorný M. Drobní savci v biokoridorech na jižní Moravě. – In: Zoologické dny Brno 1996, Abstrakta ref. z konference, Sborník z konference-abstrakt D
 1996Gaisler J., Zukal J., Nesvadbová J., Chytil J. & Obuch J. Species diversity and relative abundance of small mammals (Insectivora, Chiroptera, Rodentia) in the Pálava Biosphere Reserve of UNESCO. – Acta Soc. Zool. Bohemicae 60(1): 13 -23. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 1996Jurajda P., Čapek M. & Zukal J. Zoologická studie k revitalizačnímu projektu na lokalitě Šamonín u Brtnice. ÚEK AV ČR Brno.. Medz. 3 strany. – ms. Neveřejná D
 1996Řehák Z., Zukal J. & Gaisler J. Contribution to the knowledge of distribution of Myotis dasycneme (Mammalia: Chiroptera) in the Czech Republic. – Acta Soc. Zool. Bohemicae 60(2-3): 199 -205. Časopis recenzovaný, neimpakt. D Celé číslo
 1996Zukal J. První detektorovací setkání. – Bull. ČESON 7: 5. Časopis D
 1996Zukal J. (ed.) Výsledky sčítání netopýrů na zimovištích v roce 1996 v České republice. – Bull. ČESON 7: 1 -15. Časopis D
 1995Čapek M., Jurajda P. & Zukal J. Zoologická studie dolního toku Kyjovky. ÚEK AV ČR Brno.. Medz. 4 strany. – ms. Neveřejná D
 1995Jurajda P., Zukal J. & Čapek M. Zoologická studie k revitalizačnímu projektu v katastru obce obce Sychotín. ÚEK AV ČR Brno.. Medz. 3 strany. – ms. Neveřejná D
 1995Řehák Z. & Zukal J. Struktura společenstva netopýrů u vchodů jeskyní. – In: Zoologické dny Brno 1995, Abstrakta ref. z konference, 43 -44. strana. Sborník z konference-abstrakt D
 1995Zukal J. & Gaisler J. 10. mezinárodní konference o výzkumu netopýrů a 25. národní symposium o výzkumu netopýrů v Severní Americe, Boston, USA. – Bull. ČESON 6: 5 -6. Časopis D
 1995Zukal J. & Uhrin M. Konference "Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku", Zvolen, 1995. – Bull. ČESON 6: 7 -8. Časopis D
 1995Zukal J. (ed.) Výsledky sčítání netopýrů na zimovištích v roce 1995 v České republice a na Slovensku. – Bull. ČESON 6: 1 -19. Časopis D
12
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348