Seznam citací uložených pro zvoleného autora
12345
 RokAutorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2020Martínková N. & Zima J.† Výber stanovišťa a zhlukovanie u zimujúcich netopierov za 41 rokov. – In: Josef Bryja, Tomáš Kuras, Ivan H. Tuf & Emil Tkadlec (eds.), Zoologické dny 2020 Olomouc, Sb. abstraktů, : 131 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2019Zima J. Domácí savci a jejich původ 2. Domestikace zvířat na úsvitu zemědělství. [The Origin of Domestic Mammals 2. Domestication at the Dawn of Agriculture.] – Živa 67(2): 87 -89. Časopis D Abstrakt
 2019Zima J. Domácí savci a jejich původ 1. Cesty k domestikaci. [The Origin of Domestic Mammals 1. Pathways of the Domestication Process.] – Živa 67(1): 42 -45. Časopis D PDF
 2019Zima J. Milan Klíma: Od střízlíka přes člověka k vorvaňovi. Vydalo Karolinum, nakladatelství Univerzity Karlovy, Praha 2018, 422 str. – Živa 67(2): LVIII.-LIX. Časopis D PDF
 2019Zima J. Domácí savci a jejich původ 3. Druhá domestikační vlna. [The Origin of Domestic Mammals 3. Second Domestication Wave.] – Živa 67(3): 140 -142. Časopis D Abstrakt
 2019Zima J.† Domácí savci a jejich původ 4. Ostatní domácí savci. [The Origin of Domestic Mammals 4. Other Domesticated Mammals.] – Živa 67(4): 190. Časopis D Abstrakt
 2018Zemanová B., Hájková P., Bryja J. & Zima J. Sbírky biologického materiálu získávají nový smysl. – In: Zoologické dny 2018 Praha, Sb. abstraktů, 244 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2018Zima J. Wilson D.E. & Mittermeier R.A. (eds.) 2018: The Mammals of the World – Vol. 8, Insectivores, Sloths and Colugos. Lynx Edicions, Barcelona. 710 pp., 28 colour plates, 480 photographs, 685 distribution maps. ISBN: 978-84-16728-08-4. – Folia Zool. 67(1): 61. Časopis impaktovaný D
 2017Lučan R.K., Hanzal V., Zima J. Jr., Kaňuch P. Současný stav znalosti rozšíření netopýra alkathoe v České republice. – In: Zoologické dny 2017 Brno, Sb. abstraktů, 122 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2017Zima J. Book Review. – Folia Zool. 66(4): 277. Časopis impaktovaný D
 2016Arslan A., Kryštufek B., Matur F. & Zima J. Review of chromosome races in blind mole rats (Spalax and Nannospalax). – Folia Zool. 65(4): 249 -301. Časopis impaktovaný D
 2016Zima J. Book Review. – Folia Zool. 65(3): 248. Časopis impaktovaný D
 2015Zima J. Hana Müllerová a Vojtěch Stejskal: Ochrana zvířat v právu. Nakladatelství Academia, Praha 2013, 490 str. – Živa 63(1): XVIII. Časopis D
 2014Arslan A. & ima J. Karyotypes of the mammals of Turkey and neighbouring regions: a review. – Folia Zool. 63(1): 1. Časopis impaktovaný D
 2014Zima J.jr., Borovanská M., Janda M. Mitochondrial and nuclear markers revealed different phylogeographic patterns in the Indo-Pacific trap-jaw ant Odontomachus simillimus. – In: Zoologické dny Ostrava 2014, Sb. abstraktů, Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Arslan A. & Zima J. The banded karyotype of the 2n = 58 chromosomal race of mole rats from Erzincan, Turkey. – Folia Zool. 62(1): 19 -23. Časopis impaktovaný D Abstrakt
 2013Drag L., Zima J. Jr., Čížek L. Genetická struktura populací kriticky ohroženého tesaříka alpského (Rosalia alpina) ve střední Evropě. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 59 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Zima J. Zařízení pro zpracování BRO jako součást nakládání s odpady v regionu. [Equipment for processing of biodegradable waste as part of waste management in the region.] Bakalářská práce. ČZU FŽP KAE. Vedoucí práce Zdeňka Wittlingerová, Bohumil Beneš VŠKP D
 2013Zima J., Borovanska M., Matos-Maravi P., Janda M. All roads lead to South Pacific – a comparative phylogeography of the Asian weaver ant Oecophylla smaragdina and trap-jaw ant Odontomachus simillimus – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 255 -256. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2012Bryja J., Mazoch V., Patzenhauerová H., Mateke C., Zima J., Jr., Šklíba J. & Šumbera R. Revised occurrence of rodents from the tribe Praomyini (Muridae) in Zambia based on mitochondrial DNA analyses: implications for biogeography and conservation. – Folia Zool. 61(3-4): 268 -283. Časopis impaktovaný D Abstrakt
 2012Konvička M., Leština D., Kepka P., Spitzer L., Jungová R. & Zima J. Jr: Proměny podhorské krajiny a motýli o přirozeně nízkých densitách: populační genetika perleťovců rodu Argynnis v Karpatech. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Olomouc 2012, Sb. abstraktů, 98 -99. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2012Koubínová D., Hulva P., Irwin N., Eliášová K. & Zima J. Phylogeny of Pipistrellus-like bats – preliminary results. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Olomouc 2012, Sb. abstraktů, 105 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2012Lučan R.K., Benda P., Reiter A. & Zima J. Jr. Spolehlivost druhové determinace tří kryptických netopýrů (Myotis alcathoe, M. mystacinus, M. brandtii) a základní externí morfometrické znaky: údaje z České republiky – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Olomouc 2012, Sb. abstraktů, 127 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2012Zima J. jr., Lučan R.K. & Bryja J. Population genetic structure of Myotis alcathoe, Myotis mystacinus and Myotis brandtii in the Czech Republic. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Olomouc 2012, Sb. abstraktů, 217 -216. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2011Lučan R. K., Benda P., Reiter A. & Zima J. jr. Reliability of field determination in three cryptic whiskered bats (Myotis alcathoe, M. mystacinus, M. brandtii) and basic biometric characters: evidence from the Czech Republic. [Spolehlivost určení tří kryptických druhů netopýrů (Myotis alcathoe, M. mystacinus, M. brandtii) podle vnějších znaků a jejich základní biometrické údaje: zkušenosti z České republiky.] – Vespertilio 15: 55 -62. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2011Zemanová B., Hájková P., Bryja J., Zima J. jr., Hájková A. & Zima J. Development of multiplex microsatellite sets for noninvasive population genetic study of the endangered Tatra chamois. – Folia Zool. 60(1): 70 -80. Časopis impaktovaný D Abstrakt
 2011Zima J.jr., Jandová M., Bryja J. & Lučan K.R. Využití mikrosatelitů ke stanovení populačně-genetických parametrů a determinaci druhů alcathoe, mystacinus a brandtti rodu Myotis, Vespertilionidae. – In: Josef Bryja & Petr Zasadil (eds.), Zoologické dny Brno 2011, Sb. abstraktů, 256 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Koubínová D. & Zima J. Karyotypes of certain species of bats from western Africa. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 126 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Zemanová B., Hájková P., Bryja J., Zima J.jr. Hájková A., Mikulíček P., Martínková N., Hájek B. & Zima J. Ochranářská genetika populací kamzíka horského na Slovensku. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 248 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Zima J.jr., Bohdal T., Hájková P., Oborník M. & Sedláček F. Ovlivňují ekologické a behaviorální charakteristiky drobných savců intenzitu genového toku mezi subpopulacemi v heterogenní krajině?. – In: Josef Bryja, Zdeněk Řehák & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Praha 2010, Sb. abstraktů, 249 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2009Kryštufek B., Amori G., Mitchell-Jones A. J. & Zima J. Mammal conservation in Europe: status and priorities – Collection of papers from the 5th European Mammal Congress. – Folia Zool. 58(3): 245 -247. Časopis impaktovaný D PDF
 2009Zemanová B., Hájková P., Bryja J., Zima J. jr., Hajková A., Křížová P., Mikulíček P., Hájek B., Zima J. Neutrální a adaptivní genetická variabilita ve slovenských populacích kamzíka horského. – In: Josef Bryja, Oldřich Nedvěd, František Sedláček & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2009, Sb. abstraktů, 224 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2009Zima J. Flegr J., 2008: Frozen evolution. Or, that’s not the way it is, Mr. Darwin. Charles University in Prague, Faculty of Science. 224 pp., ISBN: 978-80-86561-73-8. – Folia Zool. 58(2): 240. Časopis impaktovaný D
 2008Krojerová-Prokešová J., Barančeková M., Šímová P., Šálek M., Anděra M., Bejček V., Hanák V., Hanel L., Lusk S., Mikátová B., Moravec J., Šťastný K. & Zima J. Species richness of vertebrates in the Czech Republic. – Folia Zool. 57(4): 452 -464. Časopis impaktovaný D PDF
 2008Sreepada K.S., Koubínová D., Konečný A., Koubek P., Ráb P., Rábová M. & Zima J. Karyotypes of three species of molossid bats (Molossidae, Chiroptera) from India and western Africa. – Folia Zool. 57(4): 347 -357. Časopis impaktovaný D PDF
 2008Zemanová B., Hájková P., Bryja J., Mikulíček P., Martínková N., Hájek B. & Zima J. Kamzík horský na Slovensku - genetika malých populací. – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 219 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2008Zima J. jr., Obroník M. & Sedláček F. Population-genetic parameters of two shrew species in context of natural and anthropogenic barriers. – In: Josef Bryja, Jan Zukal & Zdeněk Řehák (eds.), Zoologické dny České Budějovice 2008, Sb. abstraktů, 220 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2007Gaisler J. & Zima J. Zoologie obratlovců. 2. přepracované vydání. 696 stran. Academia, nakladatelství AV ČR. Edice: Mimo - přírodní vědy ISBN 978-80-200-1484-9 Studijní materiály D PDF
 2007Martínková N., Zima J., Jaarola M., Macholán M. & Spitzenberger F. The origin and phylogenetic relationships of Microtus bavaricus based on karyotype and mitochondrial DNA sequences. – Folia Zool. 56(1): 39 -49. Časopis impaktovaný D PDF
 2007Zemanová B., Hájková P., Bryja J., Martínková N., Mikulíček P., Hájek B. & Zima J. Genetická struktura populací kamzíka horského ve střední Evropě: seznámení s projektem. – In: Josef Bryja,Jan Zukal & Zdeněk Řehák(eds.), Zoologické dny Brno 2007, Sb. abstraktů, 207 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2007Zima J. Jr., Horák A., Oborník M., Rico A. & Sedláček F. Population structure, genetic subdivision and migration ability in two rodent species in context of anthropogenic and natural barriers. – In: Josef Bryja,Jan Zukal & Zdeněk Řehák(eds.), Zoologické dny Brno 2007, Sb. abstraktů, 208 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2006Hájková P., Zemanová B., Bryja J., Hájek B., Roche K., Tkadlec E. & Zima J. Factors affecting the success rate of microsatellite genotyping of otter faeces. – Molecular Ecology 6 (2): 559 -562. Časopis D
 2006Kubát K., Ekrt L., Fabšičová M. & Zima J. Book reviews. – Folia Geobotanica 41(3): 345 -352. Časopis D Abstrakt
 2006Munclinger P. & Zima J. Molekulární ekologie není ekologie molekul. – Živa 54(4): L.-LI. Časopis D
 2006Piálek J. & Zima J. Conner J.K., Hartl D.L.: A primer of ecological genetics. – Folia Geobotanica 41(2): 237. Časopis D Abstrakt
 2006Zemanová B., Hájková P., Bryja P., Roche K., Hájek B., Zima J Stanovení početnosti a struktury populace vydry říční (Lutra lutra) v CHKO & BR Třeboňsko neinvazivní genetickou metodou. – In: Josef Bryja & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2006, Sb. abstraktů, 235 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2006Zima J. Jak mě poznamenala Biologická olympiáda? – Biologická olympiáda. Nakladatelství Jan Farkač, Praha 2006: 105. Časopis D
 2006Zima J. Gordon M.S., Bartol S.M. (eds.): Experimental approaches to conservation biology. – Folia Geobotanica 41(2): 238 -239. Časopis D Abstrakt
 2006Zima J. Feriére R., Dieckmann U., Couvet D. (eds.): Evolutionary conservation biology. – Folia Geobotanica 41(2): 237 -238. Časopis D Abstrakt
 2006Zima J. Singh R.S., Uyenoyama M.K.: The evolution of population biology. – Folia Geobotanica 41(3): 349. Časopis D Abstrakt
 2006Zima J. Jablonka E., Lamb M.J.: Evolution in four dimensions. Genetic, epigenetic, behavioral and symbolic variation in the history of life. – Folia Geobotanica 41(3): 348 -349. Časopis D Abstrakt
 2006Zima J. Vybrané populačně-genetické parametry drobných savců podél antropogenních bariér. 26 stran. Bakalářská práce. JU FB. Vedoucí práce František Sedláček VŠKP D
 2006Zima J. Kemp T.S., 2005: The origin and evolution of mammals. Oxford University Press, 331 pp., 107 figs, ISBN 0 19 850760 7 (hbk), 0 19 850760 5 (pbk) – Folia Zool. 55(1): 28. Časopis impaktovaný D
 2006Zima J. Cracraft J. & Donoghue M. J. (eds) 2004: Assembling the Tree of Life. Oxford University Press, xiii + 576 pp., ISBN 0-19517234-5 – Folia Zool. 55(1): 74. Časopis impaktovaný D
 2006Zima J. Reşit Akçakaya H., Burgman M.A., Kondvall O., Wood C.C., Sjögren-Gulve P., Hatfield J.S. & McCarthy M.A. (eds) 2004: Species conservation and management. Case studies. Oxford University Press, 533 pp., 134 figs., 97 tables. ISBN 0-19-516646-9. – Folia Zool. 55(1): 112. Časopis impaktovaný D
 2005Čapek M. jr., Slabáková H. & Zima J. (ed.) Biennial Report 2003-2004. Institute of Vertebrate Biology AS CR. – Biennial Report 2003-2004: 76 stran. Časopis D
 2005Čapek M. jr., Slabáková H., Zima J. (eds.) Institute of Vertebrate Biology, Academy of Sciences of the Czech Republic. – Biennial Report 2003-2004: 76 stran. Časopis D
 2005Hájková P., Bryja J., Zemanová B., Hájek B., Roche K. & Zima J Conservation genetics of Eurasian otters (Lutra lutra) Non-invasive genetic sampling and microsatellite DNA variability. – In: XIX Annual Meeting of the Society for Conservation Biology, Brasília, Brazil, 15-19 July 2005., Sborník z konference-abstrakt D
 2005Hájková P., Zemanová B., Hájek B., Roche K., Bryja J. & Zima J Factors affecting the success rate of spraint DNA analysis. – In: Vladimír Hanák, Ivan Horáček & Jiří Gaisler (eds.), European Otter Workshop, 20-23 October 2005, Padula, Italy., Sborník z konference-abstrakt D
 2005Hubálek Z., Burda H., Scharff A., Heth G., Nevo E., Šumbera R., Peško J. & Zima J Emmonsiosis of subterranean rodents (Bathyergidae, Spalacidae) in Africa and Israel. – Medical Mycology 43: 691 -697. Časopis D
 2005Zemanová B., Hájková P., Bryja J., Roche K., Hájek B., Zima J Assessment of otter population size in Třeboňsko (Czech Republic) using a non-invasive genetic method. – In: Vladimír Hanák, Ivan Horáček & Jiří Gaisler (eds.), European Otter Workshop, 20-23 October 2005, Padula, Italy., Sborník z konference-abstrakt D
 2004Hájková P., Bryja J., Zemanová B. & Zima J. Testing the methodology of microsatellite DNA typing of spraints for studying otters in the Czech and Slovak Republics. – In: Proc. European Otter Conference, Isle of Skye, Scotland, 30.6.-5.7.2003, 2003: Sborník z konference-abstrakt D
 2004Hájková P., Bryja J., Zemanová B., Hájek B., Roche K. & Zima J. Genetic structure of Czech and Slovak populations of Eurasian otter (Lutra lutra): DNA typing of spraints and microsatellite variability. – In: Proc. IXth Int. Otter Colloquium, Frostburg, Maryland, USA, 4.6.-10.6.2004, Sborník z konference-abstrakt D
 2004Hájková P., Hájek B., Bryja J., Zemanová B. & Zima J. Využitie neinvazívnej genetickej metódy pre výskum vydry riečnej (Lutra lutra). In: Adamec, M. & Urban, P. (eds.) 2004. – Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku 6\2003: 157 -165. Časopis D
 2004Hájková P., Hájek BH., Bryja J., Zemanová B. & Zima J. Využitie neinvazívnej genetickej metódy pre výskum vydry riečnej (Lutra lutra). – Výskum a ochrana cicavcov na Slovensku 4: 157 -165. Časopis D
 2004Hájková P., Zemanová B., Bryja J., Hájek B., Roche K. & Zima J Genetic structure of Czech and Slovak populations of Eurasian otter (Lutra lutra) DNA typing of spraints and microsatellite variability. – In: IXth International Otter Colloquium, Frostburg, Maryland, USA, 4.-10.6.2004., Sborník z konference-abstrakt D
 2004Hájková P., Zemanová B., Hájek B., Roche K., Kučerová M., Bryja J. & Zima J. Stanovenie početnosti a štruktúry populácie vydry riečnej (Lutra lutra) neinvazívnou genetickou metódou - správa o prebiehajúcom výskumnom projekte – Bull. Vydra 12-13: 15 -18. Časopis D
 2004Jaarola M., Martínková N., Gündüz I., Brunhoff C., Zima J., Nadachowski A., Amori G., Bulatova N., Chondropoulos B., Fraguedakis-Tsolis S., González-Esteban J., Lopez-Fuster M. J., Kandaurov A., Mathias M. L., Tez C., Villate I., Searle J. B. Molecular phylogeny of the speciose vole genus Microtus (Arvicolinae, Rodentia) inferred from mitochondrial DNA sequences. – Molecular Phylogenetics and Evolution 33: 647 -663. Časopis D
 2004Martínková N., Nová P., Sablina O. V., Graphodatsky A. S. & Zima J. Karyotypic relationships of the Tatra vole (Microtus tatricus). – Folia Zool. 53(3): 279 -284. Časopis impaktovaný D PDF
 2004Zima J. 70 let Jiřího Gaislera. [70 years of Jiří Gaisler.] – Lynx n. s. 35: 271 -272. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2004Zima J., Macholán M., Munclinger P., Piálek J. Genetické metody v zoologii. – Nakladatelství Karolinum, Praha. (učební text) Časopis D
 2003Čapek M. jr., Slabáková H. & Zima J. (ed.) Biennial Report 2001-2002. Institute of Vertebrate Biology AS CR. – Biennial Report 2001-2002: 81 stran. Časopis D
 2003Čapek M. jr., Slabáková H., Zima J. (eds.) Institute of Vertebrate Biology, Academy of Sciences of the Czech Republic. – Biennial Report 2001-2002: 82 stran. Časopis D
 2003Hájková P., Bryja J., Zemanová B. & Zima J. Testing the methodology of microsatellite DNA typing of spraints for studying otters in Czech and Slovak Republic. – In: European Otter Conference, Isle of Skye, Scotland, UK, 30.6.-5.7.2003., Sborník z konference-abstrakt D
 2003Hájková P., Bryja J., Zemanová B., Hájek B., Roche K., Roche M. & Zima J The use of non-invasive microsatellite DNA typing for studying Central-European otter populations. European Mammalogy 2003. – In: 4th European Congress of Mammalogy, 108 . strana. Sborník z konference-abstrakt D
 2003Hájková P., Bryja J., Zemanová B., Hájek B., Roche K., Roche M. & Zima J. The use of non-invasive microsatellite DNA typing for studying Central European Otter populations. In: Macholán M., Bryja J. & Zima J. (Eds.): European Mammalogy 2003. – In: 4th European Congress of Mammalogy, 108 . strana. Sborník z konference-abstrakt D
 2003Ieradi L.A., Zima J., Allegra F., Kotlánová E., Campanella L., Grossi R. & Cristaldi M. Evaluation of genotoxic damage in wild rodents from a polluted area in the Czech Republic. – Folia Zool. 52(1): 57 -66. Časopis impaktovaný D PDF
 2003Macholán M., Bryja J., Zima J. (ed.). European mammalogy 2003. – In: 4th European Congress of Mammalogy, 268 . strana. Sborník z konference-abstrakt D
 2003Peňáz M., Zima J. Padesát let Ústavu biologie obratlovců AV ČR, 1953-2003. 16 . strana. D
 2003Polyakov A.V., Volobouev V.T., Aniskin V.M., Zima J., Searle J.B., Borodin P.M. Altitudinal partitioning of two chromosome races of the common shrew (Sorex araneus) in West Siberia. – Mammalia 67: 201 -207. Časopis D
 2003Wójcik J.M., Borodin P.M., Fedyk S., Fredga K., Hausser J., Mishta A.V., Orlov V.N., Searle J.B., Volobouev V.T., Zima J. The list of the chromosome races of the common shrew Sorex araneus (updated 2002). – Mammalia 67: 169 -178. Časopis D
 2003Zima J. Evropský mammalogický kongres – Akademický bulletin 2003 (11): 6. Časopis D
 2003Zima J. 4. Evropský mammalogický kongres. – Akademický bulletin 11/2003: 6. Časopis D
 2003Zima J. Šebela M.: Dunajská delta.. – Veronica 17(1): 28. Časopis D
 2003Zima J. Ekotoxikologická sledování u volně žijících savců. – In: Ekomonitor. Ekotoxikologické biotesty. Sb. prac. konf., 144 -145. strana. Sborník z konference-abstrakt D
 2003Zima J., Slivková L., Tomášková L. New data on karyotypic variation in the common shrew, Sorex araneus, from the Czech Republic, an extension of the range of the Laska race. – Mammalia 68 (2): 209 -215. Časopis D
 2003Zima J., Tomášková L. Evoluční divergence karyotypu u rejska obecného (aktualizace poznatků). – In: Josef Bryja & Jan Zukal (eds.), Zoologické dny Brno 2003, Sb. abstraktů, 223 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2002Kost L. & Zima J. Úspěšný odchov zoborožce černohlavého (Aceros corrugatus) v ZOO Ústí nad Labem. – Fauna Bohemiae septentrionalis 27: 37 -39. Časopis D
 2002Wójcik J.M., Borodin P.M., Fedyk S., Fredga K., Hausser J., Mishta A., Orlov V.N., Searle J.B., Volobouev V.T., Zima J. The list of chromosome races of the common shrew Sorex araneus (updated 2002). – In: 6th meeting of the ISACC „Evolution in the Sorex araneus group Cytogenetic and molecular aspects“, Paris, France, September 3-7, 2002, 32 -33. strana. Sborník z konference-abstrakt D
 2002Zima J. Šebela M.: Dunajská delta - barvy, vůně a hlasy přírodního ráje. Moravské emské muzeum, Brno 2002. – Živa 50(5): LXXV. Časopis D PDF
 2002Zima J. Spitzenberger, F., 2001: Die Säugetierfauna Österreichs. Grüne Reihe des Bundesministeriums für Landund Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Band 13. Austria medien service GmbH, Graz. 895 pp. ISBN 3-85333-063-0. – Folia Zool. 51(3): 226. Časopis impaktovaný D
 2002Zima J. Perrin, W. F., Würzig, B. & Thewissen, J. G. M. (eds), 2002: Encyclopedia of Marine Mammals. Academic Press, San Diego, California. xxxviii + 1414 pp. ISBN 0-12-551340-2. – Folia Zool. 51(3): 248. Časopis impaktovaný D
 2002Zima J. Gliwicz, J. (ed.), 2002: Theriology at the Turn of aNew Century. Acta Theriologica, 47, Suppl. 1. Mammal Research Institute, Polish Academy of Sciences, Bia?owie˝a. 241 pp. PL ISSN 0001–7051. Price 22.00 USD. – Folia Zool. 51(4): 352. Časopis impaktovaný D
 2002Zima J. Hilton-Taylor, C. (Compiler), 2000: 2000 IUCN Red List of Threatened Species. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge. xviii + 61 pp. ISBN Book: 2-8317-0564-9; CD: 2-83170565-7. – Folia Zool. 51(1): 16. Časopis impaktovaný D
 2002Zima J. Novinky z fylogeneze obratlovců. – In: Zoologické dny Brno 2002, Sb. abstraktů, 144 -146. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2002Zima J. & Cenevová E. Coat colour and chromosome variation in central European populations of the weasel (Mustela nivalis). – Folia Zool. 51(4): 265 -274. Časopis impaktovaný D PDF
 2002Zima J., Martínková N., Nová P. Karyotypic relationships of the Tatra vole, Microtus tatricus. – In: 8th International Conference Rodens et Spatium, Louvain-la-Neuve, Belgium, July 22-26, 2002, Abstract, 116 . strana. Sborník z konference-abstrakt D
 2002Zima J., Slivková L., Tomášková L. New data on karyotypic variation in the common shrew from the Czech republic an extension of the range of the Laska race. – In: 6th meeting of the ISACC „Evolution in the Sorex araneus group Cytogenetic and molecular aspects“, Paris, France, September 3-7, 2002, 37 -38. strana. Sborník z konference-abstrakt D
 2001Biltueva L. S., Rogatcheva M. B., Perelman P. L., Borodin P. M., Oda S.-I., Koyasu K., Harada M., Zima J. & Graphodatsky A. S. Chromosomal phylogeny of certain shrews of the genera Crocidura and Suncus (Insectivora). – J. Zoological Systematics and Evolutionary Research 39: 69 -76. Časopis D
 2001Horáček I. (ed.), Hanák V., Benda P., Červený J., Hanzal V., Průcha M., Veselý J., Weinfurtová D. & Zima J. Nejvýznamnější zimoviště netopýrů ve středních Čechách. [Most important bat hibernacula in central Bohemia.] – Vespertilio 5: 121 -145. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348