Seznam citací uložených pro zvoleného autora
 RokAutorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2019Ambrožová L., Sládeček F. X. J. & Čížek L. Koprofágní vrubounovití (Scarabaeidae) a chrobákovití (Geotrupidae) brouci na vybraných lokalitách Šumavy a jejich odpověď na aplikaci antiparazitik u hospodářských zvířat. [Dung beetles (Scarabaeidae & Geotrupidae) and their response to antiparasitic treatment of livestock in selected localities of the Bohemian Forest.] – Silva Gabreta 25: 15 -24. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 2018Kadlec J., Mikátová Š., Máslo P., Šípek P. & Sládeček F. X. J. Potravní strategie vybraných druhů nekrobiotních brouků. – In: Zoologické dny 2018 Praha, Sb. abstraktů, 102 . strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2017Máslo P., Kadlec J., Mikátová Š., Šípek P. & Sládeček F. X. J. Hmyzí společenstva na malých mršinách: vliv velikosti mršiny. – In: Zoologické dny 2017 Brno, Sb. abstraktů, 127 -128. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2014Sládeček F. X. J. „Jen trochu blíže, Hrdobci...“ aneb ne každý hovnivál válí. [Everything You Always Wanted to Know about Dung Beetles.] – Živa 62(5): 227 -229. Časopis D PDF
 2014Zítek T., Říha P. & Sládeček F. X. J. Evoluce hnízdního chování koprofágních brouků (Scarabaeidae: Scarabaeinae). – In: Zoologické dny Ostrava 2014, Sb. abstraktů, Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2013Sládeček F. & Konvička M. Succession of dung inhabiting insects parallels the competition and facilitation principles known from plant succession. – In: Zoologické dny Brno 2013, Sb. abstraktů, 213 -214. strana. Sborník z konference-abstrakt D Celý sborník
 2010Sládeček F. Sukcese společenstev koprofágních brouků. 38 stran. Bakalářská práce. JU FP. VŠKP D
 1991Sládeček F. Transplantace buněčných jader a klonování živočichů. – Živa 39(5): 217. Časopis D
 1977Sládeček F. & Romanovský A. "White eggs" mutans in Triturus vulgaris. – Věst. Čsl. spol. zool. 41: 140 -143. Časopis D
 1977Sládečková A. & Sládeček F. Zemřel prof. RNDr. Bohuslav Fott, DrSc.. – Živa 25(3): 101. Časopis D
 1969Melichna J., Valouch P. & Sládeček F. Počty buněk na počátku gastrulace v závislosti na teplotě u různých druhů obojživelníků. Rigorózní práce (RNDr.). UK FPř KZ. VŠKP D
 1969Sládeček F. Národní parky a rezervace ve východní Africe. – Živa 17(4): 155. Časopis D
 1969Úlehlová L. & Sládeček F. Vliv benzoátu estradiolu a propinátu testosteronu na sexuální diferenciaci u Irituras vulgaris alpestris. Rigorózní práce (RNDr.). UK FPř KZ. VŠKP D
 1966Sládeček F. Regulační schopnost ústředního nervového systému v embryogenesi axolotla. Kandidátská práce (CSc.). UK FPř KZŽVB. VŠKP D
 1932Sládeček F. Jak jsern choval housenky lyšajů. – Vesmír 10: 196. Časopis D
 1932Sládeček F. Pozorováni. – Vesmír 10: 196. Časopis D
 1931Sládeček F. Moucha kuklice v housence. – Vesmír 11: 118. Časopis D
 1931Sládeček F. Hrobařík napadený čmelíky chrobákovými. – Vesmír 10: 109. Časopis D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348