Sova


Vážení uživatelé, Současný projekt Biblioteka.cz fungující již 20 let je zastaralý a snadno napadnutelný. A proto je nutno jej celý přepracovat s využitím moderních technologií. Nyní jsme Vám provizorně umožnili přístup k základnímu výběru citací a seznamu periodik.
Výběr z nově zařazených publikací


Úvod k Českým přírodovědným bibliotékám
Poznatky o výskytu, rozšíření a početnosti jednotlivých druhů živých organizmů na území ČR jsou shromažďovány ........
Cíl projektu
Vypracovat a do užívání zavést programové vybavení zajišťující postupné vedení, bibliotéky ptáků, savců, ...

Informace pro uživatele: Veškeré užívání získaných informací z projektu Českých přírodovědných biblioték je přípustné pouze pro nekomerční ůčely, ..
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348