Informace pro uživatele

Veškeré užívání získaných informací z projektu Českých přírodovědných biblioték je přípustné pouze pro nekomerční účely, tedy výhradně pro výukové, studijní nebo vědecké účely a pro osobní potřebu uživatele. Na obsah i grafickou podobu brožur se vztahují autorská práva a v případě, že budou některé textové nebo obrazové části brožur použity na jiném místě, je nutné je řádně citovat.
- uživatel je oprávněn prohledávat, prohlížet, zobrazovat, tisknout a stahovat jejich přiměřené části; není povoleno systematicky stahovat nebo pravidelně stahovat celá čísla časopisů nebo jiné větší části elektronických informačních zdrojů.
- je zakázáno získaná data předávat (přímo či nepřímo) k využití jakoukoliv placenou službou nebo k jakékoliv další distribuci (bez ohledu na to, zda je zisková nebo nezisková či za poplatek nebo zdarma).
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348