The list of new placed quotes
  Formulář obsahuje posledních 500 nově zařazených citací.
12345
 D.enlistmentQuotationDetailPDF
 23.10.2020 Redakce (2020): Publikujte v Moudivláčkovi! – Moudivláček 2020(2): 12. D Celé číslo
 23.10.2020 Redakce (2020): Zapojte se do správních řízení! – Moudivláček 2020(2): 12. D Celé číslo
 23.10.2020 Ševčíková K. (2020): Poděkování. – Moudivláček 2020(2): 12. D Celé číslo
 23.10.2020 Hrabovský J. (2020): O jiřičce. – Moudivláček 2020(2): 11. D Celé číslo
 23.10.2020 Kačaba L. (2020): Ptáci v Bibli. – Moudivláček 2020(2): 8 -11. D Celé číslo
 23.10.2020 Chytil J. & Ševčíková K. (2020): Zachráněný ostříž. – Moudivláček 2020(2): 7 -8. D Celé číslo
 23.10.2020 Ševčíková K. (2020): Když nemůže ptáčkař za ptáky, musí ptáci k němu… – Moudivláček 2020(2): 7. D Celé číslo
 23.10.2020 Šírek J. (2020): Zajímavá pozorování ze střední Moravy (duben – září 2020). – Moudivláček 2020(2): 6 -7. D Celé číslo
 23.10.2020 Čamlík G. & Ševčíková K. (2020): Projekty Jihomoravské pobočky ČSO na ochranu ptáků. – Moudivláček 2020(2): 3 -5. D Celé číslo
 23.10.2020 Ševčíková K. (2020): Ze správních řízení: větrné elektrárny na Potštátsku? – Moudivláček 2020(2): 2 -3. D Celé číslo
 23.10.2020 Kovařík P., Lehký J. & Ševčíková K. (2020): Akce „Ostrov poprvé“ – brigáda na Chomoutovském jezeře. – Moudivláček 2020(2): 2. D Celé číslo
 23.10.2020 Ševčíková K. (2020): Vážení čtenáři, … – Moudivláček 2020(2): 1. D Celé číslo
 21.10.2020 Žáková Z., Pum M., Sedláček P., Hindák F. & Mlejnková H. (2015): Výskyt ruduchy rodu Compsopogon (Rhodophyta) v Pulkavě (Rakousko) a v Dyji pod Pulkavou (ČR). [Occurrence of the red alga from the genus Compsopogon (Rhodophyta) in the Pulkau/Pulkava River (Austria) and in the Thaya/Dyje River (Czech Republic).] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 176 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Znachor P., Nedoma J., Hejzlar J., Seďa J. & Komárková J. (2015): Vliv extrémních průtoků na strukturu a složení fytoplanktonu nádrže Římov. [Effect of extreme flow rates on phytoplankton structure and composition in the Římov Reservoir.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 175 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Zhai M., Fránková M., Hudcová E. & Hřívová D. (2015): Vliv lokální heterogenity prostředí na taxocenózy rozsivek na prameništních slatiništích. [The role of local environmental heterogeneity on diatom assemblages in spring fens.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 174 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Zemanová J., Šorf M. & Vrba J. (2015): Vliv rybí predace a litorální vegetace na strukturu a chování zooplanktonu. [The effect of fish predation and littoral vegetation on zooplankton structure and behaviour.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 173 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Zajacová J., Rádková V. & Bojková J. (2015): Druhová bohatost a rozmanitost chrostíků (Trichoptera) v pramenných stružkách slatinišť Západních Karpat. [Species richness and diversity of caddisflies (Trichoptera) in springbrooks of the Western Carpathian spring fens.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 172 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Zahrádková S., Němejcová D., Bojková J., Herza T., Polášek M., Opatřilová L., Musil. J., Grulich V. & Bareš M. (2015): Monitoring dlouhodobých změn biologické diverzity tekoucích vod v období klimatické změny: návrh, realizace a implementace do veřejného informačního systému ARROW. [Monitoring of long-term changes in biological diversity of running waters during climate change: design, realisation and implementation into the public information system ARROW.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 171 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Výravský David & Zhai Marie (2015): Lasturnatky Západokarpatských prameništních slatinišť: vliv prostředí a prostoru. [Ostracods of Western Carpathian spring fens: the effect of environment and space.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 170 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Vymazal Jan & Březinová T. (2015): Dekompozice rákosu obecného (Phragmites australis) v závislosti na hloubce zaplavení. [Decomposition of Phragmites australis in relation to flooding depth.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 169 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Vrba J., Bojková J., Čtvrtlíková M., Fott J., Chvojka P., Kopáček J., Macek M., Nedbalová L., Papáček M., Rádková V., Sacherová V., Soldán T. & Šorf M. (2015): Biologické zotavování šumavských jezer z důsledků acidifikace. [Biological recovery of the Bohemian Forest lakes from acid stress incidence.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 168 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Vondrák D., Prach J. & Houfková P. (2015): Sedimenty postglaciálních jezer v ČR – unikátní přírodní archívy (českou) limnologií přehlížené. [Sediments of postglacial lakes in the Czech Republic – unique natural archives overlooked by (Czech) limnology.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 162 -167. strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Vondrák D., Hynštová M., Juračka P. J. & Stuchlík E. (2015): Keratella hiemalis Carlin, 1943 - ekologie a morfologická variabilita zajímavého druhu vířníka. – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 161 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Veselská M., Hamerlík L., Svitok M. & Novikmec M. (2015): Spoločenstvá pakomárov (Chironomidae) malých vysokohorských pliesok. [Keratella hiemalis Carlin, 1943 – ecology and morphological variability of an interesting rotifer species.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 160 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Vebrová L., van Nieuwenhuijzen A. & Boukal D. (2015): Faktory ovlivňující disperzní a letovou aktivitu vodního hmyzu v malých stojatých vodách. [Factors influencing the dispersal and flight activity of aquatic insects in small standing waters.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 159 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Uvíra V., Füreder L., Mikulka O., Féherová J., Leichtfried M. & Janíčková B. (2015): Vliv klimatických a hydrologických podmínek na emergenci pošvatek (Plecoptera) alpského potoka. [Effect of climatic and hydrological conditions on the emergence of stoneflies (Plecoptera) of the Alpine stream.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 158 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Trnková K., Strhársky J., Šimonyiová D., Drímal M. & Klement C. (2015): Nové spôsoby diagnostiky Legionella pneumophila a jej hostiteľov - voľne žijúcich meňaviek v distribučných systémoch nemocníc. [New approaches in diagnosis of Legionella pneumophila and its hosts – free living amoebae in distribution systems of hospitals.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 156 -157. strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Tátosová J., Kolářová L. & Špaček J. (2015): Bezobratlí invadéři v Labi: 1998 – 2012. [Invertebrate invader in Labe river: 1998-2012.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 155 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Šupina J. & Bojková J. (2015): Vliv množství potravy a rizika predace na růst jepic Cloeon dipterum (Ephemeroptera: Baetidae). [Influence of food availability and predation risk on growth and maturation of Cloeon dipterum (Ephemeroptera: Baetidae).] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 154 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Šporka F. (2015): Hodnotenie vplyvu antropických zásahov do inundačného územia Dunaja s využitím vybraných skupín permantnej fauny. [Assessment of human impact on Danube floodplain water bodies by using selected group of permanent fauna.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 153 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Šorf M. & Seďa J. (2015): O zooplanktonu Slapské údolní nádrže v letech 2011-2014. [Zooplankton in Slapy Reservoir in 2011-2014.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 152 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Šípošová D., Čiampor F. jun. & Čiamporová-Zaťovičová Z. (2015): Vplyv reliéfu na genetickú štruktúru druhu Agabus guttatus v tatranských plesách. [The influence of relief on the genetic structure of diving beetle Agabus guttatus in Tatra Mountain lakes.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 146 -151. strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Šinko J., Musil M., Balounová Z., Lepšová-Skácelová O. & Rajchard J. (2015): Ekologické podmínky výskytu invazní sladkovodní mechovky Pectinatella magnifica. [Ecological conditions occurrence of freswater bryozoan Pectinatella magnifica.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 139 -145. strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Ščerbáková S., Mišíková Elexová E. & Lešťáková M. (2015): Pakomáre (Diptera: Chironomidae) ako zástupcovia bentických bezstavovcov v hodnotení vodných nádrží Slovenska. [Chironomids (Diptera: Chironomidae) as representatives of benthic invertebrates in assessment of Slovac water reservoirs.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 138 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Syrovátka V. (2015): Larvy pakomárů Monopelopia tenuicalcar jsou predátoři vysávající svoji kořist. [Larvae of a chironomid Monopelopia tenuicalcar are predatory piercers.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 137 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Sychra J., Merta L. & Zavadil V. (2015): Rozšíření velkých lupenonohých korýšů v České republice jako odraz krajinných změn. [The distribution of large branchiopods in Czech Republic as reflection of landscape changes.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 136 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Straka M., Pařil P., Syrovátka V. & Polášek M. (2015): Jaké vlastnosti pomohou makrozoobentosu přežít vyschnutí toku? [Which biological traits help macroinvertebrates during a stream drought?] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 135 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Soukup P. & Boukal D. (2015): Vliv struktury prostředí a predace na utváření společenstev v malých stojatých vodách. [The effect of habitat complexity and predation risk on community assembly in small standing waters.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 134 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Soldán T., Bojková J. & Zahrádková S. (2015): Dlouhodobé změny diverzity a výskytu jepic (Ephemeroptera) a pošvatek (Plecoptera) v České republice. [Long-term changes in diversity and distribution of mayflies (Ephemeroptera) and stoneflies in the Czech Republic.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 133 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Schenková J., Bartošová M., Polášková V. & Přikryl I. (2015): Pěnovcové potoky na výsypkách v Sokolovské pánvi – kdo z bezobratlých je osídlí a kdo nepřežije? [Brooks with tufa precipitation on spoil banks in the Sokolov Coal Basin – which invertebrate will colonize them and which will not survive?] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 132 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Sacherová V., Hrdličková J. & Fott J. (2015): Čím se živí bezobratlí predátoři horských jezer: selekce nebo oportunismus? [Food preferences of invertebrate predators in mountain lakes: opportunism or selection?] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 131 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Řezníčková P., Pařil P., Zahrádková S., Straka M., Polášek M., Šikulová L., Hájek O., Treml P. & Aněmejcová D. (2015): Praktické výstupy projektu BIOSUCHO. [The practical outcomes of BIODROUGHT project.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 130 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Rogánska A. & Beracko P. (2015): Biologické a ekologické parametre spoločenstiev makrozoobentosu prítokov a odtokov malých vodných nádrží. [Biological and ecological parameters of macrozoobenthos communities in inlets and outlets of small water reservoir.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 129 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Reduciendo-Klementová B., Kment P., Matúšová Z., Novikmec M. & Svitok M. (2015): Aktuálny stav poznania vodných bzdôch (Heteroptera) Slovenska. [The current state of knowledge of water bugs (Heteroptera) in Slovakia.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 128 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Ramezanpour Z., Namin J. I., Sharifinia M., Golami K. & Fard A. M. (2015): Benthic diatom and macroinvertebrate assemblages, a key for evaluation of river health and pollution a mountainous River, Iran. – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 127 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Rádková V., Bojková J., Vrba J., Soldán T., Polášková V. & Hubáčková L. (2015): Dynamika revitalizovaného podhorského potoku Hučina (NP Šumava). [Dynamics of revitalized mountain stream Hučina (NP Šumava).] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 126 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Ptáčníková R., Ptáčník R., Eggers L., Bengtsson M., Horváth Z., Vad C. & Preiler C. (2015): Vliv disperze, fertilizace a crustaceoplanktonu na diverzitu vířníků v experimentálních planktonních společenstvech. [Effect of dispersal, fertilization and crustaceoplankton on diversity of rotifers in experimental plankton communities.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 125 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Přikryl I. (2015): Kdy se budeme moci koupat v podkrušnohorských jezerech. [How continues flooding of large mining lakes in the Czech Republic.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 124 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Potužák J., Šumberová K., Ducháček M., Fabšičová M. & Císař K. (2015): Kontinuální monitoring kyslíkového režimu v hypertrofním rybníce Dehtář – první stanice sítě NETLAKE v Jižních Čechách. [Sensor-based system monitoring of oxygen conditions of a hypertrophic fishpond Dehtář – first NETLAKE site in South Bohemia.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 123 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Potužák J. & Duras J. (2015): Ekosystémové funkce rybníků - od retence k recyklaci živin. [Ecosystem services of fishponds - from retention to nutrients recycling.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 122 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Poštulková E. & Kopp R. (2015): Toxický účinek kyseliny pelargonové na organismy vodního prostředí. [The toxic effect of a pelargonic acid on aquatic organisms.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 121 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Polášková V., Schenková J., Bartošová M. & Přikryl I. (2015): Makrozoobentos pěnovcových mokřadů v postindustriální krajině Sokolovska. [Aquatic invertebrates of calcareous wetlands in Sokolov postindustrial landscape.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 120 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Polášek M., Pařil P. Zahrádková S. & Šupina J. (2015): Jepice jako bioindikátory vyschnutí toku. [Mayflies as bioindicators of dry episodes in the stream history.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 119 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Plachá M., Baláži P., Fidlerová D. & Makovinská J. (2015): Využitie vodnej flóry v hodnotení ekologického potenciálu vodných nádrží Slovenska s dôrazom na fytoplanktón. [Use of aquatic flora in assessment of ecological potential of water reservoirs in Slovakia with emphasis on phytoplankton.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 118 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Petrusek A., Seďa J. & Wolinska J. (2015): Evolučně ekologický výzkum perlooček rodu Daphnia v přehradních nádržích: od mezidruhové hybridizace po „červenou královnu“. [Evolutionary and ecological studies on Daphnia water fleas in canyon-shaped reservoirs: from interspecific hybridization to Red Queen.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 117 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Pešek P. & Sacherová V. (2015): Genetická diverzita žábronožky sněžní Eubranchipus grubii. [Genetic diversity of fairy shrimp Eubranchipus grubii.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 116 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Pařil P., Syrovátka V., Zahrádková S., Straka M., Polášek M., Šikulová L., Řezníčková P. & Němejcová D. (2015): Bioindikace vysychavých toků pomocí vodních bezobratlých – výsledky projektu BIOSUCHO. [Bioindication of intermittent streams using aquatic macroinvertebrates – results of the BIODROUGHT project.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 115 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Očadlík M., Mišíková Elexová E., Ščerbáková S., Lešťáková M., Fidlerová D., Baláži P., Plachá M., Hlúbiková D. & Makovinská J. (2015): Úloha akvatických spoločenstiev pri hodnotení ekologického potenciálu výrazne zmenených a umelých vodných útvarov Slovenska. [The role of aquatic communities in assessment of ecological potential of heavily modified and artificial water bodies of Slovakia.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 114 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Novikmec M., Kočický D., Hamerlík L., Hrivnák R., Oťahelová H. & Svitok M. (2015): Malé vodné nádrže: pohľad na veľkosť povodí a vplyv využitia krajiny. [View on the ponds’ catchment area and land-use effect on pond environment.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 113 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Nedoma J., Znachor P., Rychtecký P., Hejzlar J. & Šimek K. (2015): Exkrece rozpuštěného organického uhlíku fytoplanktonem: měření na údolní nádrži Římov. [Phytoplankton excretion of dissolved organic carbon: measurements at the Římov Reservoir.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 112 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Navara T., Kokavec I. & Partlová M. (2015): Vplyv prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh na bentické bezstavovce – predbežné výsledky. [The impact of the pumped-storage hydropower plant Čierny Váh on benthic invertebrates - preliminary results.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 111 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Mlejnková H. (2015): Zatopené kulturní a přírodní dědictví jižní Moravy. [Submerged villages – the lost cultural and natural heritage of the South Moravia.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 110 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Mišíková Elexová E., Lešťáková M., Ščerbáková S. & Očadlík M. (2015): Využitie bentických bezstavovcov pri hodnotení výrazne zmenených vodných tokov Slovenska. [Use of benthic invertebrates at the assessment of heavily modified streams in Slovakia.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 109 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Matúšová Z., Svitok M., Novikmec M., Reduciendo-Klementová B., Hamerlík L., Hrivnák R., Oťahelová H., Kojcharová J. & Paľove-Balang P. (2015): „Vážky si robia čo chcú“ alebo Diverzita vážok nezávisí na taxonomickej ani funkčnej diverzite vodných rastlín. [„Dragonflies can do what they want“ or Diversity of dragonflies is not affected by taxonomic or functional diversity of aquatic plants.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 107 -108. strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Maršálek B., Babica P., Jaša L., Maršálková E. & Zezulka Š. (2015): Technologie pro limnologii – šťastné partnerství anebo ne? [Technology for limnology – happy marriage or not?] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 105 -106. strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Makovinská J., Mišíková Elexová E., Rajczyková E., Ščerbáková S., Lešťáková M., Hlúbiková D., Fidlerová D., Baláži P. & Plachá M. (2015): Hodnotenie ekologického stavu a potenciálu vodných útvarov povrchových vôd Slovenska pre druhé plánovacie obdobie. [Ecological status assessment of the Slovak surface water bodies for the second planning cycle.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 104 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Macháček J. & Seďa J. (2015): Proč se v přezimující populaci dafnií líhne malé potomstvo: fyziologie embryonálního vývoje D. galeata v nízkých teplotách. [Why is small-sized offspring in the overwintering Daphnia population: physiology of D. galeata embryonic development at low temperature.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 103 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Loskotová B. & Straka M. (2015): Odolnost vybraných skupin makrozoobentosu vůči vysychání. [Drought resistance of the selected benthic invertebrates.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 102 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Lorencová E., Beran L. & Horsák M. (2015): Šíření nepůvodních druhů vodních měkkýšů v České republice. [The spread of non-native freshwater molluscs in the Czech Republic.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 101 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Leontovyčová D. (2015): Bioakumulační monitoring - hodnocení podle Směrnice 2000/60/ES. [Bioacumulation – assessment according to Water framework directive 2000/60/EC.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 100 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Kušnírová A., Beracko P. & Partlová M. (2015): Štruktúra taxocenózy, životné cykly a sekundárna produkcia pošvatiek dvoch horských tokoch s rôznym stupňom zalesnenia ich povodia. [Community structure, life histories and secondary production of stoneflies in two montain sandstone streams with different degree of forest cover.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 99 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Kubečka J., Říha M., Muška M., Ricard D., Vašek M., Prchalová M., Mrkvička T., Jůza T., Čech M., Draštík V., Frouzová J., Kratochvíl M., Matěna J., Peterka J., Šmejkal M., Tušer M., Seďa J., Blabolil P. & Vejřík L. (2015): Jak fungují ryby v nádržích a jezerech? [Functioning of fishes in reservoirs.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 98 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Kröpfelová L., Šulcová J. & Potužák J. (2015): Komplexní přístup k recyklaci živin z rybničních sedimentů v rámci mikropovodí. [Complex approach to nutrients recycling from fishpond sediments in microcatchment area.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 97 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Krno l., Krištofovičová L. & Lánczos T. (2015): Vplyv ekoregiónov, využitia krajiny a litológie na taxocenózy pošvatiek (Plecoptera) horských a podhorských tokov južných svahov Západných Karpát. [Influence of ecoregions, land use and lithology on the stonefly taxocenoses (Plecoptera) mountain and foothill streams southern slopes of the Western Carpathians.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 90 -96. strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Kreidlová V. & Šorf M. (2015): Vířníci nádrže Josefův Důl v Jizerských horách v období zotavování z acidifikace. [Rotifers of the reservoir Josefův Důl (the Jizera Mts, Northern Bohemia, Czech Republic) in the period of recovery from acidification.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 89 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Krám P., Senoo T., Beneš F., Čuřík J. & František V. (2015): Limnologie potoka Na zeleném ve Slavkovském lese. [Limnology of the Na Zeleném Brook in the Slavkov Forest.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 83 -88. strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Kozák D., Matúšová Z., Novikmec M., Hamerlík L., Hrivnák R., Reduciendo Klementová B. & Svitok M. (2015): Ako na vážky? Efektivita metód pri odhade ich diverzity. [What about dragonflies? Effectivity of sampling methods in the estimation of their diversity.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 82 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Kosík M., Lepšová O., Čadková Z. & Šímová I. (2015): Vývoj planktonu a bentosu během napouštění důlního jezera Medard. [Development of plankton and benthos during filling the mine lake Medard.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 81 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Kopp R., Hadašová L., Klíma O., Řezníčková P., Chalupa P., Brabec T., Petrovajová V., Hylák T.š, Rybnikář J., Grmela J., Poštulková E. & Marada P. (2015): Nově zbudované tůně na Jižní Moravě – první rok života. [Newly created ponds in the South Moravia – the first year of life.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 80 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Komzák P., Větříček S. & Geriš R. (2015): Žije tady s námi – Virgatanytarsus Pinder, 1982. [Virgatanytarsus Pinder, 1982 lives among us.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 79 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Kolář V., Hesoun P., Křivan V., van Nieuwenhuijzen A., Ondáš T., Rozkopal M. & Boukal D. S. (2015): Co říkají potápníci o rybničním hospodaření? [What do diving beetles say about fishponds management?] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 78 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Kokavec I. & Beracko P. (2015): Štruktúra populácie druhov Gammarus fossarum a Gammarus balcanicus v úseku rieky Čierny Váh ovplyvneného prečerpávacou vodnou elektrárňou. [Population structure of the species Gammarus fossarum and Gammarus balcanicus in the Čierny Váh river stretch influenced by pumped-storage hydropower plant.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 77 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Kobetičová K., Losonszky G., Pařízek O. & Kočí V. (2015): Ekotoxicita kofeinu ve vodním prostředí. [Ecotoxicity of caffeine in the aquatic environment.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 76 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Jurajda Pavel (2015): Rybí přechody trochu jinak. [Fish leaders – another view.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 75 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Janáč M., Adámek Z., Jurajdová Z., Kopeček L., Mikl L., Mrkvová M., Polačik M., Roche K., Šlapanský L., Vašek M., Všetičková L. & Jurajda P. (2015): Expanze hlaváčovitých ryb do České republiky. [Gobiid expansion in the Czech Republic.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 74 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Illýová M., Svitok M. & Novikmec M. (2015): Zhodnotenie malých vodných plôch z hľadiska diverzity planktonických kôrovcov. [Evaluation of small water bodies in terms of diversity of planktonic crustaceans.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 73 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Hřívová D. & Zhai M. (2015): Vliv potoků na kolonizaci izolovaných prameništních slatinišť Západních Karpat plazivkami (Copepoda, Crustacea). [Influence of streams on colonisation of isolated spring fens of the Western Carpathians by harpacticoids (Copepoda, Crustacea).] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 72 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Hořická Z. & Vondrák D. (2015): Perloočky a paleoperloočky českých a slovenských jezer: první paleolimnologické studie. [Cladocerans and paleocladocerans of Czech and Slovak lakes: first paleolimnological studies.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 71 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Helešic J. (2015): Bioindikace na rozcestí nebo na scestí. [Bioindication on crossroad or out of way.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 66 -70. strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Havlík T., Horsák M. & Sychra J. (2015): Variabilita společenstev vodních brouků (Coleoptera) v prameništních systémech. [Variation of aquatic beetle assemblages (Coleoptera) in spring systems.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 65 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Hamerlík L., Novikmec M., Bitušík P., Lauko A., Matúšová Z., Reduciendo-Klementová B., Veselská M. & Svitok M. (2015): Trendy biodiverzity v plieskach Vysokých Tatier. [Biodiversity trends in ponds of the Tatra Mts.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 64 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Hájková T. (2015): Akumulace vybraných nebezpečných látek ve vodních organizmech. [Accumulation of the hazardous substances in aquatic organisms.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 63 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Gregušová K. & Sychra J. (2015): Vodné bezstavovce ako faktor ovplyvňujúci výskyt vtákov na rybníkoch. [Aquatic macroinvertebrates as a factor affecting the occurrence of waterbirds in fishponds.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 62 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Geriš R., Kosour D., Větříček S. & Komzák P. (2015): Vliv teplé zimy 2013/2014 na rozvoj jarního a letního fytoplanktonu. [The effect of the temperate winter 2013/2014 on the growth of spring and summer phytoplankton.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 61 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Fuksa J. K. (2015): Co kdyby to sucho opravdu přišlo: Vliv vypouštění z ČOV na vodní toky za sucha. [Suppose the drought really did come: Influenceof Wastewater Treatment Plants discharge on rivers during a drought.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 60 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Duras J. & Kosour D. (2015): Jak pracuje kyslíková past v přehradních nádržích? [Oxygen trap in reservoirs – how does it work?] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 59 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Duras J. (2015): Kudy na mělká jezera? [Is there a way how to manage shallow lakes?] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 53 -58. strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Dobríková D., Hamerlík L., Szarłowicz K., Recynzski W., Kubica B., Šporka F., Buková D. & Bitušík P. (2015): Vplyv ľudskej činnosti na spoločenstvá Popradského plesa: multiproxy paleolimnologická analýza. [The impact of human activities on the communities of the lake Popradske pleso: multiproxy paleolimnological analysis.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 51 -52. strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Derka T. & Filagová Ž. (2015): Podenky (Ephemeroptera) – svedkovia environmentálnej degradácie najdlhšej Slovenskej rieky. [Mayflies (Ephemeroptera) – the witnesses of environmental degradation of the longest Slovak river.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 50 . strana. D Celý sborník
 21.10.2020 Čiamporová-Zaťovičová Z., Šípošová D., Goffová K., Miškovicová A., Ballayová N. & Čiampor F. jun. (2015): Multidruhová populačná genetika hmyzu tatranských ľadovcových jazier: význam lokálnych molekulárnych dát. [Insect multispecies population genetics of Tatra glacial lakes: importance of local scale molecular data.] – In: Vanda Rádková & Jindřiška Bojková (eds.), XVII. konf. ČLS a SLS „Voda - Věc veřejná“, Sb. příspěvků, Mikulov, 2015, : 49 . strana. D Celý sborník
12345
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348