Citace pro vybraný taxon: Buxbaumia viridis
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2016Halda J., Kučera J. & Koval Š. Atlas krkonošských mechorostů, lišejníků a hub 1 – mechorosty a lišejníky. 440 stran. Správa KRNAP. ISBN 978-80-7535-027-5 Atlas D PDF
 2012Ohryzková L. a kol. Chráněná území v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Co skrývají lesní památky a rezervace. 20 stran. ZO ČSOP č. 76/13 Salamandr; Správa CHKO Beskydy. Informační brožura D PDF
 2011Správa CHKO Křivoklátsko Chráněná krajinná oblast Křivoklátsko. 2 strany. AOPK ČR. Skládačka D PDF
 2011Jedlička J. Volně vložená příloha: Národní přírodní rezervace Týřov. – Veronica 25(6): 99 příloha 8 stran. Časopis D PDF
 2007Hůla P. (ed.), Povolná J., Tučková P., Černá K., Linhartová R. & Embertová R. Natura 2000. Křivoklátsko. 18 stran. Správa CHKO Křivoklátsko. Informační brožura D PDF
 1990Liška J. & Soldán Z. Červená kniha československé fauny a flóry. [Red data book of the Czechoslovak fauna and flora.] – Bryonora 4: 2 -3. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348