Citace pro vybraný taxon: Calliergon cordifolium
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2001Hadač E. & Kučera J. Příspěvek k poznání rašeliništních rostlinných společenstev Orlických hor. [Contribution to the knowledge of peat bog plant communities in the Orlické hory mountains.] – Acta Mus. Reginaehradec. ser. A 28: 113 -118. Časopis recenzovaný, neimpakt. D PDF
 1990Pujmanová L., Soldán Z. & Váňa J. Bryofloristické materiály z východního Slovenska: Slanské vrchy, Vihorlat a Zemplínské vrchy. [Bryofloristische Materialien aus der Ostslowakei: Slanské vrchy, Vihorlat und Zemplínské vrchy.] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 25(1): 39 -50. Časopis D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348