Citace pro vybraný taxon: Cratoneuron filicinum
 YearAuthorCitaceTyp pub.DetailPDF
 2015Kolbek J. Floristický příspěvek k území při západní hranici Středočeského kraje. [Floristic contribution to the area along the western border of the Central Bohemia Region.] – Bohemia centralis 33: 91 -114. Časopis D PDF
 2010Čejková A. Přírodní rezervace Hraniční louka tak trochu zapomenutá rezervace v bludném koutě Orlických hor. – Orlické hory - Zprav. správy CHKO Orlické hory 6(1): 2 -4. Časopis D PDF
 1999Škoudlínová A. (ed.) Spolupráce: Mudra P., Ložek V. , Laňka V. Příroda Rakovníka a jeho okolí. ISBN 80-858618-27-X 28 stran. Okr.ú. Rakovník; Měs. ú. Rakovník; Rabasova galerie v Rakovníku. Informační brožura D PDF
 1990Pujmanová L., Soldán Z. & Váňa J. Bryofloristické materiály z východního Slovenska: Slanské vrchy, Vihorlat a Zemplínské vrchy. [Bryofloristische Materialien aus der Ostslowakei: Slanské vrchy, Vihorlat und Zemplínské vrchy.] – Zprávy Čsl. bot spol. při ČSAV 25(1): 39 -50. Časopis D
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348