Detail: 3. Bryologicko-lichenologické dny, Třebíč (1990) - souhrny referátů. K ochraně mechů na Moravě a ve Slezsku.
 
Autor: Valentin Pospíšil
Název: 3. Bryologicko-lichenologické dny, Třebíč (1990) - souhrny referátů. K ochraně mechů na Moravě a ve Slezsku.
Překlad názvu: Third Bryological and Lichenological Days (Trebíč 1990) - abstracts of contributions. Protection of mosses in Moravia and Silesia.
Typ publikace: Časopis recenzovaný, neimpakt.
Rok vydání: 1990
Publikace: Bryonora - Zpravodaj bryologicko-lichenologické sekce ČBS
Čislo publikace: 5
Strana: 4 . strana
ISSN: 0862-8904
Jazyk citace: Cz
Vydavatel:
Odkaz na: PDF
Odkaz na Sk ČR: Odkaz na publikaci v Sk ČR
Typ citace: Abstrakt přednášky
V bibliotéce: Ochrany přírody a krajiny;
Hesla: Bryoflora; Výskyt; Floristika; Druhová ochrana;
Tema v publikaci: Bryologicko-lichenologické dny; Ochrana - mechorosty;
ID: 219584 D.zařaz.: 04.02.2020 D.aktual.: 04.02.2020 Zdroj: Botanická knihovna UK
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348