Detail: 2. Bryologicko-lichenologické dny v Opavě (19.-21.9.1989) - souhrny referátů. Rod Seligeria v Československu.
 
Autor: Zdeněk Soldán
Název: 2. Bryologicko-lichenologické dny v Opavě (19.-21.9.1989) - souhrny referátů. Rod Seligeria v Československu.
Překlad názvu: Second Bryological and Lichenological Days (Opava, 19-21 Sept.,1989) - abstracts of contributions. The genus Seligeria in Czechoslovakia.
Typ publikace: Časopis recenzovaný, neimpakt.
Rok vydání: 1990
Publikace: Bryonora - Zpravodaj bryologicko-lichenologické sekce ČBS
Čislo publikace: 4
Strana: 5 . strana
ISSN: 0862-8904
Jazyk citace: Cz
Vydavatel:
Odkaz na: PDF
Odkaz na Sk ČR: Odkaz na publikaci v Sk ČR
Typ citace: Abstrakt přednášky
Hesla: Bryoflora; Výskyt;
Tema v publikaci: Bryologicko-lichenologické dny;
ID: 219567 D.zařaz.: 04.02.2020 D.aktual.: 04.02.2020 Zdroj: Botanická knihovna UK
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348