Detail publikace: J. For. Sci.
Formulář obsahuje základní informace o publikaci. V horní liště Detailu publikace jsou záložky, které umožňují vyhledávání ve zvoleném časopise podle různých kritérií a dále záložky s indexy autorů, druhů a lokalit. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
 
Název: Journal of Forest Science
Název pro citace: J. For. Sci.
Místo vydávání: Praha
Vydavatel:
Typ publikace: Časopis recenzovaný, neimpakt.
ISSN pro tisk: 1212-4834
Vznik: 1955
Návaznost: Do roku 1998 vycházel pod názvem pod názvem Lesnictví-Forestry
Vychází: 1x měsíčně
Zaměření: Původní výsledky základního a aplikovaného výzkumu ze všech oborů lesnictví. Publikované typy článků: původní vědecké práce, referáty, krátká sděleníi
WWW publikace: www publikace
Stav v databázi: Zařazovány citace v rámci zpracovaných bibliografií
Poznámka: Mezinárodní lektorovaný vědecký časopis vydávaný z pověření Ministerstva zemědělství ČR a pod gescí České akademie zemědělských věd. Časopis řídí mezinárodní redakční rada pod vedením prof. RNDr. Stanislava Vacka, DrSc.
Id: 9cd3d100-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 3654 Kod: 9
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348