Detail publikace: Sluka
Formulář obsahuje základní informace o publikaci. V horní liště Detailu publikace jsou záložky, které umožňují vyhledávání ve zvoleném časopise podle různých kritérií a dále záložky s indexy autorů, druhů a lokalit. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
 
Název: Sluka
Název pro citace: Sluka
Místo vydávání: Holýšov
Vydavatel:
Typ publikace: Časopis
ISSN pro tisk: 1801-0164
ISBN: ne
Vznik: 2004
Návaznost: není
Vychází: 1x ročně
Zaměření: Publikuje články s tematikou výzkumu a ochrany volně žijících ptáků. Přednostně jsou publikovány články, které se týkají ornitologie, faunistiky západních Čech a přilehlých oblastí .
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Samostatná příloha: ne
Stav v databázi: Zařazeny celé obsahy č. 1/2004 až 11/2015
Id: 9a86ec31-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 1296 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348