Detail publikace: Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice
Formulář obsahuje základní informace o publikaci. V horní liště Detailu publikace jsou záložky, které umožňují vyhledávání ve zvoleném časopise podle různých kritérií a dále záložky s indexy autorů, druhů a lokalit. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
 
Název: Východočeský sborník přírodovědný - Práce a studie
Název pro citace: Vč. sb, přír. - Práce a studie, Pardubice
Místo vydávání: Pardubice
Vydavatel:
Typ publikace: Časopis recenzovaný, neimpakt.
ISSN pro tisk: 1212-1460
Vznik: 1993
Práva: © Východočeské muzeum Pardubice. Všechna práva vyhrazena.
Návaznost: Volně navazuje na sborník Práce a studie - příroda, který vydávalo Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje od r. 1969 do r. 1983.
Vychází: 1x ročně
Zaměření: Přírodovědné příspěvky z východních Čech (botanika, zoologie, geologie)
WWW publikace: www publikace
Stav v databázi: Do dazabáze byly zařazeny obsahy čísel 1. až 10. od r. 1993 do 2002 zpracované v Bibliografii sborníku, kterou zpracoval Jiří Rejl, vyšla v čísle 10/2002. Dále byly zařazeny obsahy čísel 11/2004 až 24/2018
Id: 9a5c01d9-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 1310 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348