Detail publikace: Panurus
Formulář obsahuje základní informace o publikaci. V horní liště Detailu publikace jsou záložky, které umožňují vyhledávání ve zvoleném časopise podle různých kritérií a dále záložky s indexy autorů, druhů a lokalit. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
 
Název: Panurus
Název pro citace: Panurus
Místo vydávání: Pardubice
Vydavatel:
Typ publikace: Časopis
ISSN pro tisk: 1211-6424
Vznik: 1989
Práva: © Východočeské muzeum Pardubice. Všechna práva vyhrazena.
Návaznost: PANURUS byl založen roku 1989 jako pokračování předešlého sborníku Východočeské pobočky České společnosti ornitologické (1980 - 1988).
Vychází: 1x ročně
Zaměření: Obsahuje původní ornitologické články, přehledné články (reviews) a krátké zprávy v češtině s anglickým souhrnem. V samostatné rubrice jsou otiskována faunistická pozorování z východočeského regionu.
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Stav v databázi: Zařazeny úplné obsahy od č. 1/1989 do č. 27/2018.
Id: 99830bd8-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 554 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348