Detail publikace: Moravský ornitolog
Formulář obsahuje základní informace o publikaci. V horní liště Detailu publikace jsou záložky, které umožňují vyhledávání ve zvoleném časopise podle různých kritérií a dále záložky s indexy autorů, druhů a lokalit. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
 
Název: Moravský ornitolog
Název pro citace: Moravský ornitolog
Místo vydávání: Přerov
Vydavatel:
Typ publikace: Časopis
Vznik: 1992
Zánik: 1995
Návaznost: Dále jako Ptáci kolem nás ISSN 1212-3374
Vychází: 4x ročně
Zaměření: čtvrtletník pro ornitology, ochránce přírody a milovníky ptactva
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Id: 995ce63f-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 444 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348