Detail publikace: Cinclus
Formulář obsahuje základní informace o publikaci. V horní liště Detailu publikace jsou záložky, které umožňují vyhledávání ve zvoleném časopise podle různých kritérií a dále záložky s indexy autorů, druhů a lokalit. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
 
Název: Cinclus - časopis Pobočky České společnosti ornitologické na Vysočině
Název pro citace: Cinclus
Místo vydávání: Jihlava
Vydavatel:
Typ publikace: Časopis
ISSN pro tisk: 1803-6864
Vznik: 1990
Práva: Journal issued by © The Vysočina Branch of the Czech Society for Ornithology
Návaznost: Časopis Cinclus navazuje na stejnojmenný zpravodaj Ornitologické sekce při Správě chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy, který vycházel v letech 1990-2001 (čísla 1-18).
Vychází: nepravidelně
Zaměření: Časopis publikuje studie avifauny Českomoravské vrchoviny, ornitologická pozorování, poznatky z biologie, ekologie a etologie, metody terénního výzkumu; poznámky k ohrožení avifauny a praktickým otázkám ochrany ptačích biotopů, krátké zprávy a sdělení
WWW publikace: www publikace
Odkaz na NK: Odkaz na SKČR
Id: 98ffea88-29aa-11de-bf4f-b7249233d63c / 129 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348