Detail publikace: Acta Mus. Neos.Bohem.
Formulář obsahuje základní informace o publikaci. V horní liště Detailu publikace jsou záložky, které umožňují vyhledávání ve zvoleném časopise podle různých kritérií a dále záložky s indexy autorů, druhů a lokalit. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz.
 
Název: Acta Musei Neostadeni Bohemiae
Název pro citace: Acta Mus. Neos.Bohem.
Místo vydávání: Nové Město nad Metují
Vydavatel:
Typ publikace: Sborník vlastivědný
ISSN pro tisk: 1802-7555
Vznik: 2007
Práva: ©Městské muzeum Nové Město nad Metují
Vychází: 1x ročně
Zaměření: Příroda historie Novoměstského regionu
WWW publikace: www publikace
Stav v databázi: Do databáze byla zařazeny přírodovědné články z ročníku 2007 až 2009
Id: 70566f68-536e-11df-8343-b7249233d63c / 6545 Kod: 1
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348