ISSN 1804-3348
Skip Navigation LinksÚvod Vybrané bibliotéky Botanické Botanické nepublikované práce
Seznam botanických nepublikovaných prací, mimo prací disertačních
Formulář slouží k výběru botanických nepublikovaných prací, mimo prací disertačních, které jsou v nabídce Diplomová a disertační práce. Pro omezení výběru slouží filtr. Zdena Vacíková, mail:vacikova@tkv.cz
   Upozornění - při výběru byl dosažen maximální počet vybraných vět pro jedno nastavení filtru. Pro redukci počtu vybíraných vět je potřeba filtr upřesnit.
12345678910
Typ citaceRokAutorCitaceDeponovánoBibl.DPDF
Dílčí zpráva2005Janeček E. Algologický průzkum 2005-2006. Dílčí zpráva za rok 2005. Strana: 0 Správa CHKO Kokořínsko           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2011Kaštovský J. a kol. Algologický průzkum Hradčanských rybníků 2011. Strana: 0 Správa CHKO Kokořínsko           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1996Kalina T. & Punčochářová M. Algologický průzkum Národní přírodní památky Swamp. Strana: 0 Správa CHKO Kokořínsko           Opk Bo DPDF
Výzkumná zpráva2002Nováková S. Algologický průzkum rašelinišť a zrašelinělých půd na území NP Saské Švýcarsko a přilehlé pískovcové oblasti. Strana: 6 stran            Bo Opk DPDF
Výzkumná zpráva2001Nováková S. Algologický průzkum rašelinišť a zrašelinělých půd v národním parku České Švýcarsko a přilehlých pískovcových oblastech. Strana: 4 strany            Bo Opk DPDF
Středoškolská práce2015Hrušková K. Ambrózie – výzkum vlivu konkurenčně silných domácích druhů rostlin na ambrózii peřenolistou (Ambrosia artemisiifolia L.). Strana: 0 stran            Bo DPDF
Inventarizační zpráva1993Šuk V. Bažantnice v Satalicích [floristický průzkum]. Strana: 3 strany ČUOP, Praha           Opk Bo DPDF
Závěrečná výzk.zpr.1984Hofman Č. Bílkova zahrada v Kunvaldě. Strana: 0nestránkováno,10 foto,2 mapy            Opk Bo DPDF
Výzkumná zpráva1997Višňák R. & Nevrlý M. Biologické hodnocení cyklostezky v nivě Lužické Nisy v Liberci. Strana: 45 stran Měs. ú. Liberec     Severočeské muzeum v Liberci      Opk Bo Mam DPDF
Výzkumná zpráva2000Roháček J. & Beneš B. Biologické hodnocení dobývacího prostoru ložiska písku Bělá ve Slezsku I. Strana: 18 stran Slezské zemské muzeum v Opavě           Zoolog Bo DPDF
Výzkumná zpráva1997Roháček J. & Beneš B. Biologické hodnocení dobývacího prostoru ložiska písku Bělá-západ. Strana: 11 stran Slezské zemské muzeum v Opavě           Zoolog Bo DPDF
Výzkumná zpráva1998Beneš B. Biologické hodnocení dobývacího prostoru ložiska písku Palhanec, zpracováno pro společnost Kabet Morava s.r.o., Opava. Strana: 0            Zoolog Bo DPDF
Výzkumná zpráva1995Anonym Biologické hodnocení stavby „Vodní dílo Malé Březno". Strana: 185 stran, tab., foto v textu P-EKO, Ústí nad.Labem           Opk Bo DPDF
Výzkumná zpráva2000Plášek V., Roháček J. & Beneš B. Biologické hodnocení území dotčeného stavbou silnice I/60 Javorník – obchvat. Katastrální území Bílý potok, Javorník-město, Javorník-Ves, Dolní Fořt, Uhelná. Strana: 25 stran Slezské zemské muzeum v Opavě           Zoolog Bo DPDF
Výzkumná zpráva2001Plášek V., Roháček J. & Beneš B. Biologické hodnocení území kolem navrhované komunikace v údolí potoka Bečva mezi obcemi Hať a Vřesina (o. Opava). Katastrální území obcí Hať, Vřesina, Darkovice. Strana: 44 stran Slezské zemské muzeum v Opavě           Zoolog Bo DPDF
Výzkumná zpráva1999Plášek V., Roháček J. & Beneš B. Biologické hodnocení území plánovaného motokrosového areálu v k.ú. Vršovice (o. Opava). Strana: 16 stran Slezské zemské muzeum v Opavě           Zoolog Bo DPDF
Inventarizační zpráva1996Višňák R. a kol. Biologický průzkum mokřadu v Liberci, Rochlické ul. Strana: 35 stran Okr.ú. Liberec     Měs. ú. Liberec     Mega Bo Zoolog DPDF
Inventarizační zpráva1996Višňák R., Honců M. & Vitáček Z. Biologický průzkum v trase přeložky silnice 1/13 Rynoltice - Lvová se zvláštním zřetelem na bývalý rybníček ve Lvové. Mega, Stráž n. N. Strana: 38 stran Severočeské muzeum v Liberci     Silniční investorský ústav v Liberci      Bo Zoolog DPDF
Inventarizační zpráva1992Procházka F. Boršov u Litětin. Strana: 6 stran            Opk Bo DPDF
Výzkumná zpráva1994Kuncová J. & Vondráček J. Botanická a zoologická pozorování na vybraných mokřadech mezinárodního významu v severočeském regionu (Novozámecký a Břehyňský rybník). Strana: 39 stran 2 tab., 1 mapa AOPK ČR           Opk Zoolog Bo DPDF
Inventarizační zpráva1976Pivničková M. Botanická inventarizace chráněné naleziště Slatinná louka u Velenky. Strana: 0 Správa CHKO Kokořínsko           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1986Fišerová D. Botanická inventarizace lokality Hrnčířské louky. Strana: 22 stran AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1977Molíková M. Botanická inventarizace národní přírodní rezervace Ve Studeném u Samechova. Strana: 0            Bo Opk DPDF
Inventarizační zpráva1990Jílková E. Botanická inventarizace navrhovaného chráněného území Březina u Sobotína. Strana: 9 stran,1 mapa            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1990Jílková E. Botanická inventarizace navrhovaného chráněného území Maršlkov-Rasovna. Strana: 21 stran,1 mapa            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1990Jílková E. Botanická inventarizace navrhovaného chráněného území Odolí Merty. Strana: 24 stran,1 mapa            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1990Jílková E. Botanická inventarizace navrhovaného chráněného území Sviní vrch u Rudoltic. Strana: 9 stran,1 mapa            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1981Molíková M. Botanická inventarizace návrhu chráněné krajinné oblasti Pochvalovská stráň. Strana: 14 stran,2 mapy,4 foto SSPPOP, Praha     Státní ústav památkové péče a ochrany přírody      Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1981Molíková M. Botanická inventarizace návrhu chráněného naleziště Ostrov u Jedomělic. Strana: 9 stran,2 mapy,4 foto,1981. SSPPOP, Praha     Státní ústav památkové péče a ochrany přírody      Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1990Bureš L. & Hrouda L. Botanická inventarizace připravované přírodní rezervace Niva Moravice. Strana: 19 stran            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1983Molíková M. Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Písečný přesyp u Píst. Strana: 6 stran,2 mapky,3 foto            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1982Molíková M. Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Stráň u Splavu. Strana: 13 stran,2 mapy,10 foto Státní ústav památkové péče a ochrany přírody           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1983Molíková M. Botanická inventarizace státní přírodní rezervace Straně u Chroustova. Strana: 10 stran,1 mapka,4 foto KSSPPOP, Středočeský kraj     Státní ústav památkové péče a ochrany přírody      Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1983Novotný I. Botanická inventarizace Šévy. Strana: 64 stran,2 mapky            Opk Bo DPDF
Výzkumná zpráva1996Trégler M. Botanická sekce chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Strana: 2 stran, 1 mapa AOPK ČR           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1978Jiráková J. Botanické zhodnocení vybrané části Středního Povltaví pro účely ochrany přírody. Strana: 135 stran,30 obr.,5 map,5 příl.,lit.            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2014Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Chvojnov. Strana: 9999 nestránkováno Krajský úřad - Kraj Vysočina           Bryo Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2015Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Loučky. Strana: 9999 nestránkováno Krajský úřad - Kraj Vysočina           Bryo Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2015Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Na Oklice. Strana: 9999 nestránkováno Krajský úřad - Kraj Vysočina           Bryo Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2014Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Opatovské zákopy. Strana: 9999 nestránkováno Krajský úřad - Kraj Vysočina           Bryo Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2015Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Rašeliniště Kaliště. Strana: 9999 nestránkováno Krajský úřad - Kraj Vysočina           Bryo Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2015Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Šimanovské rašeliniště. Strana: 9999 nestránkováno Krajský úřad - Kraj Vysočina           Bryo Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2015Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace U potoků. Strana: 9999 nestránkováno Krajský úřad - Kraj Vysočina           Bryo Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2015Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace V Lisovech. Strana: 9999 nestránkováno Krajský úřad - Kraj Vysočina           Bryo Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2015Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum (cévnaté rostliny, vegetace, mechorosty) Přírodní rezervace Vílanecké rašeliniště. Strana: 9999 nestránkováno Krajský úřad - Kraj Vysočina           Bryo Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2005Husáková J. Botanický inventarizační průzkum - Národní přírodní rezervace Hrabanovská černava. Strana: 0 Správa CHKO Kokořínsko           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1984Pivničková M. Botanický inventarizační průzkum - Státní přírodní rezervace Hrabanovská černava. Strana: 0 Správa CHKO Kokořínsko           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1993Plánská M. Botanický inventarizační průzkum a biomonitoring Národní přírodní rezervace Jezevčí vrch v Lužických horách. Strana: 74 stran ČUOP, Praha           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2013Štechová T. & Štech M. Botanický inventarizační průzkum EVL Dolejší rybník. Strana: 9999 nestránkováno AOPK ČR           Bryo Opk DPDF
Inventarizační zpráva2013Štechová T. Botanický inventarizační průzkum EVL Rašeliniště Kapličky. Strana: 9999 nestránkováno AOPK ČR           Bryo Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1983Abtová M. Botanický inventarizační průzkum CHN Březinské tisy. Strana: 18 stran,1 mapa            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1986Abtová M. Botanický inventarizační průzkum chráněného naleziště Farská louka. Strana: 14stran,1 mapa,4 foto.            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1986Abtová M. Botanický inventarizační průzkum chráněného naleziště Kytlice. Strana: 13stran,1 mapa,2 foto            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1973Kuncová J. Botanický inventarizační průzkum chráněného naleziště Peklo. Strana: 0 Správa CHKO Kokořínsko           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1980Rydlo J. & Sedláčková D. Botanický inventarizační průzkum chráněného naleziště U kuštátské kaple. Strana: 9 stran,4 obr.,lit.            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1983Kubíková J. Botanický inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvoru Branické skály. Strana: 433 stran,2 mapky            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1986Molíková M. Botanický inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvoru Kotýz. Strana: 17stran,2 mapy,19 foto            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1990Faltys V. Botanický inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvoru Na dolíku. Strana: 3 strany,1 mapa            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1986Molíková M. Botanický inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvoru Otmíčská hora. Strana: 11stran,2 mapy,2 foto            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1984Klaudisová A. & Rydlo J. Botanický inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvoru Písčina u Tišíc. Strana: 15 stran,2 obr.,10 foto            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1986Abtová M. Botanický inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvoru Radouň. Strana: 15stran,2 mapy,6 foto            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1982Rydjo J. Botanický inventarizační průzkum chráněného přírodního výtvoru Váha. Strana: 18 stran,2 foto,mapy a tab. v textu KSSPPOP, Středočeský kraj     Státní ústav památkové péče a ochrany přírody      Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1987Rydlo J. Botanický inventarizační průzkum lokality V jezírkách. Strana: 0 Správa CHKO Kokořínsko           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1986Stanzel J. Botanický inventarizační průzkum lomu Chvály v Horních Počernicích. Strana: 16 stran AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1996Morávková K. Botanický inventarizační průzkum mokřadní louky pod sídlištěm Broumovská při Jablonecké ulici - Liberec VI. Strana: 36 stran Měs. ú. Liberec     Severočeské muzeum v Liberci      Bo Opk DPDF
Inventarizační zpráva1990Abtová M. Botanický inventarizační průzkum náhradní lokality slanomilné vegetace Bylany. Strana: 22 stran,3 obr.,2 tab.            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2012Hrčka D. Botanický inventarizační průzkum národní přírodní památky Polabská černava. Strana: 0 Správa CHKO Kokořínsko           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2004SAGITTARIA Botanický inventarizační průzkum národní přírodní památky Slatinná louka u Velenky. Strana: 0 Správa CHKO Kokořínsko           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2005Turoňová D. Botanický inventarizační průzkum národní přírodní rezervace Žehuňský rybník. Strana: 0 Správa CHKO Kokořínsko           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1982Rydlo J. Botanický inventarizační průzkum navrhované státní přírodní rezervace Jouglovka. Strana: 24 stran,8 obr. Státní ústav památkové péče a ochrany přírody     SSPPOP, Praha      Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1982Rydlo J. Botanický inventarizační průzkum navrhované státní přírodní rezervace na systému tůní Tonice-Okrouhllk-Bezedné u Velkého Oseka. Strana: 41 stran,21 obr. Státní ústav památkové péče a ochrany přírody           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1982Rydlo J. Botanický inventarizační průzkum navrhované státní přírodní rezervace Všetatská černava. Strana: 25 stran,7 obr. Státní ústav památkové péče a ochrany přírody     SSPPOP, Praha      Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1982Rydlo J. Botanický inventarizační průzkum navrhovaného chráněného naleziště Na horách. Strana: 26 stran,7 obr. Státní ústav památkové péče a ochrany přírody     SSPPOP, Praha      Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1986Molíková M. Botanický inventarizační průzkum návrhu chráněného přírodního výtvoru Balvaniska. Strana: 7stran,1 mapa,1 foto            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1980Pivničková M. Botanický inventarizační průzkum navržené státní přírodní rezervace Dolnokralovické hadce. Strana: 19 stran,1 mapka,9 foto,lit.            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1978Pivníčková M. Botanický inventarizační průzkum navržené státní přírodní rezervace Dománovický les. Strana: 15 stran,2 mapy,6 foto KSSPPOP, Středočeský kraj     Státní ústav památkové péče a ochrany přírody      Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1981Pivničková M. Botanický inventarizační průzkum navržené státní přírodní rezervace Hasina. Strana: 28 stran,2 mapy 10 foto lit. SSPPOP, Praha     Státní ústav památkové péče a ochrany přírody      Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1986Medonosová E. Botanický inventarizační průzkum navrženého území Hvězda. Strana: 35stran,1 mapa            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1996Rychtařík P. Botanický inventarizační průzkum oblasti Hamerského rybníka u Harnru na Jezeře. Strana: 30 stran AOPK ČR, krajské středisko Ústí nad Labem           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2009Mrlíková Z. & Vacková D. Botanický inventarizační průzkum PR Příhrazské skály. Závěrečná zpráva za rok 2009. Strana: 14 stran Správa CHKO Český ráj           Bo Opk DPDF
Inventarizační zpráva1996Švejdova K. Botanický inventarizační průzkum přechodně chráněná plochy U Šídy. Strana: 11 stran Správa CHKO Jizerské hory           Bo Opk DPDF
Inventarizační zpráva1996Švejdová K. Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Klikvová louka. Strana: 8 stran Správa CHKO Jizerské hory           Bo Opk DPDF
Inventarizační zpráva1993Hamerský R. Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Milá. Strana: 13 stran ČUOP, Praha           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2009Ekrtová E., Ekrt L. & Košnar J. Botanický inventarizačni průzkum Přirodni památky Rašeliniště u Suchdola Strana: 26 stran Krajský úřad - Jihočeský kraj           Bryo Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1993Hamerský R. Botanický inventarizační průzkum přírodní památky Štěpánovská hora. Strana: 20 stran ČUOP, Praha           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2014Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum Přírodní památky Urbánkův palouk. Strana: 9999 nestránkováno Krajský úřad - Kraj Vysočina           Bryo Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva2014Ekrtová E., Ekrt L., Štechová T. & Holá E. Botanický inventarizační průzkum Přírodní rezervace Na podlesích. Strana: 9999 nestránkováno Krajský úřad - Kraj Vysočina           Bryo Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1983Kubíková J. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Bažantnice v Satalicích a chráněného přírodního výtvoru Vinořský park. Strana: 363 stran,1 mapa,1983            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1981Petříček V. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Bořek. Strana: 3 strany,1 mapa,lit. SSPPOP, Praha     KSSPPOP, Pardubice      Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1989Housková E. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Bukovec. Strana: 21 stran            Bo Opk DPDF
Inventarizační zpráva1980Burda J. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Černá hora. Strana: 15 stran, 2 mapy,lit.            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1980Pivničková M. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Dolnokralovické hadce. Strana: 19 stran AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy           Bo Opk DPDF
Inventarizační zpráva1984Pivničková M. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Hrabanovská černava. Strana: 46 stran ,5 map,2 obr.,18 foto            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1979Sedláčková D. Botanický inventarizační průzkum Státní přírodní rezervace Hradčanské rybníky. Strana: 0 Správa CHKO Kokořínsko           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1981Petříček V. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Kočičí skály. Strana: 5 stran,1 mapa,lit.,1981. SSPPOP, Praha     KSSPPOP, Pardubice      Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1979Pivničková M. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Libický luh. Strana: 27 stran,8 obr.,2 mapy,lit. KSSPPOP, Středočeský kraj     Státní ústav památkové péče a ochrany přírody      Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1979Pivničková M. Botanický inventarizační průzkum Státní přírodní rezervace Libický luh. Strana: 0 Správa CHKO Kokořínsko           Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1977Turoňová D. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Lipská hora. Strana: 31 stran,příl.,3 obr.,6 foto,lit.            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1991Kuncová J. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Oblík. Strana: 6 stran,tab            Opk Bo DPDF
Inventarizační zpráva1984Pivničková M. Botanický inventarizační průzkum státní přírodní rezervace Polabská černava. Strana: 32 stran,4 mapy,18 foto            Opk Bo DPDF
12345678910
© Vladimír Vrba-TKV 2005-2018