Obsah sborníku
Formulář obsahuje seznam článků (přednášek nebo abstraktů z přednášek) uložených v databázi k vybranému sborníku. Citace jsou setříděny podle čísla stránek. Podrobné informace k citaci je možno zobrazit kliknutím na písmeno D (detail). U citací s podtrženým odkazem PDF se po klepnutí na něj otevře abstrakt či celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
RokAutorČlánekČ.P.,stranaTyp cit.DPDF.
2009Křenová Z. Předmluva. 4-5. strana  DPDF
2009  Vyhlašovací listina o ochraně Weitfällerských slatí. 6-7. strana  DPDF
2009Kubíková A. Jan Nepomuk ze Schwarzenberku (* 29. 5. 1860 – † 1. 10. 1938). 8-9. strana  DPDF
2009Černý D. Profesor Karel Kavina (* 4. 9. 1890 – † 21. 1. 1958). 10-11. strana  DPDF
2009Bufková I. Ochrana rašelinišť na Šumavě aneb byly Rokytecké slatě první? 12-22. strana  DPDF
2009Kubíková A. Schwarzenberkové a panství Prášily-Dlouhá Ves 24-25. strana  DPDF
2009Kocum J. & Janský B. Retence vody v pramenných oblastech Vydry a Křemelné – případová studie povodí Rokytky. 26-48. strana  DPDF
2009Kučerová A., Kučera T. & Hájek T. Mikroklima a kolísání hladiny podzemní vody v centrální části Rokytecké slati. 50-56. strana  DPDF
2009Svitavská-Svobodová H. Palynologická rekonstrukce vývoje lesů v okolí Rokytecké slati. 58-60. strana  DPDF
2009Mikulášková E. Mechorosty Rokyteckých slatí. 62-65. strana  DPDF
2009Hájek T. Rašeliníky – ekosystémoví inženýři rašelinišť. 66-69. strana  DPDF
2009Dvořák L. Zajímavé nálezy hmyzu z Rokyteckých (Weitfällerských) slatí. 70-75. strana  DPDF
2009Čížková P. Monitoring lesních ekosystémů v území ponechaném samovolnému vývoji – OLE Slatě. 76-80. strana  DPDF
2009Černý D. & Zahálková H. Historie lesů v okolí Weitfällerských slatí. 82-93. strana  DPDF
2009  Weitfällerské slatě na starých pohlednicích. 94-98. strana  DPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348