Obsah sborníku
Formulář obsahuje seznam článků (přednášek nebo abstraktů z přednášek) uložených v databázi k vybranému sborníku. Citace jsou setříděny podle čísla stránek. Podrobné informace k citaci je možno zobrazit kliknutím na písmeno D (detail). U citací s podtrženým odkazem PDF se po klepnutí na něj otevře abstrakt či celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
RokAutorČlánekČ.P.,stranaTyp cit.DPDF.
2006Podrázský V. Předmluva: Modřín - symbol našeho lesnictví? [Foreword: European Larch - Symbol of Our Forestry?] 5-7. strana Úvodník, předmluvaDPDF
2006Šindelář J., Frýdl J. & Novotný P. Původní rozšíření modřínu opadavého (Larix decidua Milí.) na území České republiky, jeho uplatnění a další perspektivy v lesním hospodářství. [Towards an Originál Distríbution of European Larch (Larix decidua Mill.) in the Czech Republic Area, Utilization and Another Prospects ofthis Species in Forest Management.] 9-17. strana Přednáška, referátDPDF
2006Slavik M. Smrekovec opadavý Larix decidua Mill., jeho charakteristika, ekológia a perspektivy jeho uplatnenia v lesníckej prevadzke. [European Larch Larix decidua Mill., its Characteristics, Ecology, and Utilization in the Forestry Practice.] 19-23. strana Přednáška, referátDPDF
2006Bažant V. Růst modřínů (Larix Mill.) v Arboretu Kostelec. [Larch (Larix MiIll.) Growth in Kostelec Aboretum.] 25-29. strana Přednáška, referátDPDF
2006Janeček V. & Kobliha J. Hodnocení provenienčního pokusu s modřínem opadavým v Kostelci n. Č. l. 40 let po výsadbě. [European Larch Provenance Trial Evaluation - Locality Kostelec n. Č.l., 40 Years after Planting.] 31-36. strana Přednáška, referátDPDF
2006Kneifl M. & Kneiflová J. Zvyšuje příměs modřínu evropského (Larix decidua Mill.) produkci smrkového porostu? [Does an Admixture of European Larch (Larix decidua Mill.) Increase Norway Spruce (Picea abies L.) Stand Production?] 37-42. strana Přednáška, referátDPDF
2006Truhlář J. Modřín Adamovských lesů. [The Larch of Adamov Forests.] 43-48. strana Přednáška, referátDPDF
2006Hurt V. Pěstební význam a uplatnění modřínu opadavého (Larix decidua Mill.) na ŠLP Křtiny. [Silvicultural Importance and the Use of European Larch (Larix decidua Mill.) in Training Forest Enterprise Křtiny.] 49-57. strana Přednáška, referátDPDF
2006Hurt V. & Klíma S. Produkční schopnost přirozeně vzniklého bukomodřínového porostu na ŠLP Křtiny. [Production Potential of a Naturally Oríginated Beech/Larch Stand in Training Forest Enterprise Křtiny.] 59-67. strana Přednáška, referátDPDF
2006Jelínek P. Modřín a síť lesních rezervací na ŠLP Křtiny. [Larch and the Network of Forest Nature Reserves at Training Forest Enterprise Krtiny, Czech republic.] 69-71. strana Přednáška, referátDPDF
2006Bednářová E. & Merklová L. Fenologická pozorování u modřínu opadavého (Larix decidua Mill.) na Drahanské vrchovině v letech 1991 až 2005. [Phenological Observation in European Larch (Lam decidua Mill.) in the Locality Drahanská vrchovina in the Years 1991-2005.] 73-78. strana Přednáška, referátDPDF
2006Dimitrovský K., Jehlička J., Jetmar M. & Kubát J. Výzkum modřínů (Larix Mill.) v rekultivačním lesnickém arboretu Antonín na Sokolovsku a na ostatních výsypkách. [Research on Genus Larch (Larix Mill.) at Arboretum Antonín (region Sokolov) and on Spoil Banks.] 79-90. strana Přednáška, referátDPDF
2006Malík V. Historický výskyt modřínu na Jindřichohradecku. [Historical Appearance of European Larch in the Jindřichův Hradec Region.] 91-94. strana Přednáška, referátDPDF
2006Křepela M. & Petráš R. Porovnání tvaru kmene modřínu opadavého (Larix decidua Mill.), smrku stepilého (Picea abies [L.] Karst.) a borovice lesní (Pinus sylvestris L.). [Comparison of European Larch (Larix decidua Mill.), Norway Spruce (Picea abies [L.] Karst.), Scots Pine (Pinus sylvestris L.) Stem Shape by Means of Geometrical Methods.] 95-104. strana Přednáška, referátDPDF
2006Beránek J. Hmyzí škůdci modřínu opadavého (Larix decidua Mill.) na území ČR. [The Insect Pests of European Larch (Larix decidua Mill.) in Czech Republic.] 105-112. strana Přednáška, referátDPDF
2006Novák J., Petr T., Kacálek D. & Slodičák M. Opad v mladých modřínových porostech. [Litter-Fall in Young Larch Stands.] 113-117. strana Přednáška, referátDPDF
2006Podrázský V. Půdotvorná role modřínu opadavého na zalesněných zemědělských půdách. [Soil Forming Role of the European Larch on Abandoned Agricultural Lands.] 119-125. strana Přednáška, referátDPDF
2006Procházková Z.& Bezděčková L. Kvalita semene modřínu opadavého v letech 1995-2005. [Quality of European Larch Seeds in 1995-2005.] 127-137. strana Přednáška, referátDPDF
2006Slavik M. Smrekovec opadavý a ovplyvňovanie jeho rastu v juvenilnom štádiu. [European Larch and Influence its Growth in Young State.] 139-146. strana Přednáška, referátDPDF
2006Zeidler A. & Reisner J. Modřín - vlastnosti dřeva a jeho současné využití. [European Larch - Wood Properties and its Prezent Utilisation.] 147-151. strana Přednáška, referátDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348