Obsah sborníku
Formulář obsahuje seznam článků (přednášek nebo abstraktů z přednášek) uložených v databázi k vybranému sborníku. Citace jsou setříděny podle čísla stránek. Podrobné informace k citaci je možno zobrazit kliknutím na písmeno D (detail). U citací s podtrženým odkazem PDF se po klepnutí na něj otevře abstrakt či celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
RokAutorČlánekČ.P.,stranaTyp cit.DPDF.
1981Ložek V. Nástin přírodních poměrů Křivoklátska. 4-12. strana Odborná práceDPDF
1981Nováková E. Křivoklétsko v souboru biosférických fondů (rezervátů) a v soustavě zón ekologické stability. 13-19. strana Odborná práceDPDF
1981Mladí F, Fytogeografické zákonitosti květeny a vegetace Křivoklátska. 20-34. strana Odborná práceDPDF
1981Moucha P. Některá ekologické kritéria péče o přirozené lesní společenstva Křivoklátska. 56-61. strana Odborná práceDPDF
1981Holubičková B. K taxonomii dubů (druhů rodu Quercue) na Křivoklátsku. 62-73. strana Odborná práceDPDF
1981Průša. E. Stručné výsledky setření některých pralesovítých porostů v ČSR v letech 1972-1976. 74-88. strana,3 grafy,1 mapka. Odborná práceDPDF
1981Štěpánek P. Péče o přirozená lesní společenstva Křivoklátska. 89-91. strana Odborná práceDPDF
1981Samek V. & Moucha P. Problematika ochrany genofondu lesních dřevin se zvláštním zřetelem na chráněnou krajinnou oblast Křivoklátsko. 92-100. strana Odborná práceDPDF
1981Černý J. Typologické mapování a modelové, hospodářské soubory v oblaati Křivoklátska. 101-109. strana Odborná práceDPDF
1981Machulková A. Mykologický průzkum státní přírodní rezervace Kohoutov. 111-118. stran,3 tab. Odborná práceDPDF
1981Příhoda A. Význam hub v lesních biocenozách a jejich ochrana. 119-126. strana Odborná práceDPDF
1981Jelínek J. & Bílý S. Coleopterofauna bukových porostů v státní přírodní rezervace Kohoutov. 127-133. strana,lit. Odborná práceDPDF
1981Laňka V. Fauna obojživelníků a plazů chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko. 134-138. strana,rez. Odborná práceDPDF
1981Fanta B. Zvěř ve vztahu k přírodním rezervacím. 139-145. strana Odborná práceDPDF
1981Šustek Z. Vliv hospodaření v okolních porostech na střevlíkovité a drábčíkovité (Col.Carabidae et Staphylinidae) v rezervacích Malá Pleš a Kohoutov. 146-147. strana,6 tab.,14 obr. Odborná práceDPDF
1981Mezera A. Křivoklátsko, předmět trvalé péče při technicko-hospodéřském využívání území. 148-153. strana Odborná práceDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348