Obsah sborníku
Formulář obsahuje seznam článků (přednášek nebo abstraktů z přednášek) uložených v databázi k vybranému sborníku. Citace jsou setříděny podle čísla stránek. Podrobné informace k citaci je možno zobrazit kliknutím na písmeno D (detail). U citací s podtrženým odkazem PDF se po klepnutí na něj otevře abstrakt či celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
RokAutorČlánekČ.P.,stranaTyp cit.DPDF.
1978Boháč D. & Zeman J. (eds.) Sborník ornitologických prací z jižních Čech. Č. Budějovice, 1978. Obálka a obsah. 0 Obálka a obsahDPDF
1978Petr J. & Šimek L. Hnízdění bukače velkého (Botaurus stellaris L.) na Třeboňsku. [Die Brutplätze der Grossen Rohrdommel (Botaurus stellaris L.) im Witingauer Becken.] 1-8. strana Odborná práceDPDF
1978Šťastný K. & Šolc J. Výskyt husy indické (Anser indicus Latham) na Třeboňsku. [Das Vorkommen der Streifengans (Anser indicus Latham) im Gebiet Třeboň.] 9-12. strana Odborná práceDPDF
1978Kaňka M. & Vyhlídka J. Úspěšné vyvedení jestřába lesního (Accipiter gentilis) kání lesní (Buteo buteo). 13-14. strana Odborná práceDPDF
1978Mácha Z. Lesní populace pilicha šedeho (Circus cyaneus L.) na Pelhřimovsku a typy hnízdních biotopů v oblasti Českomoravské vrchoviny. 15-44. strana Odborná práceDPDF
1978Boháč D. Podíl rostlinné potravy u racka chechtavého (Larus ridibundus L.). [Anteil der Pflanzennahrung bei der Lachmöwe (Larus ridibundus L.).] 45-50. strana Odborná práceDPDF
1978Háček K. Hěkteré zajímavosti z hnízdní bionomie a etologie rybáka černého (Chlidonias nigra L.). [Interessantes aus der Nistenbionomie und Etologie der Trauerseeschwalben (Chlidonias nigra L.).] 51-62. strana Odborná práceDPDF
1978Svatoš I. Rozšíření výra velkého (Bubo bubo L.) ve východní části okresu Český Krumlov. [Verbreitung des Uhus (Bubo bubo L.) im Ostteil des Kreises Český Krumlov.] 63-67. strana,1 obr.,1 tab. Odborná práceDPDF
1978Hirt M. Obilí jako potrava strakapúda velkého (Dendrocopos major). [Das Getreide als Nahrung des Grossen Buntspechtes (Dendrocopos major).] 69-70. strana Odborná práceDPDF
1978Hirt M. Vliv krutihlava obecného (Jynx torquilla) na hnízdění ostatního ptactva v budkách. [Der Einfluss des Wendehalses (Jynx torquilla) auf das Nisten anderen Kleinvogel in den Nistkästchen.] 71-77. strana Odborná práceDPDF
1978Svatoš I. Lejsek malý na jihočeské Kleti. [Der Zwergschnäpper (Ficedula parva) auf dem südböhmischen Berg Kleť.] 79-80. strana Odborná práceDPDF
1978Boháč D. Měkkýši v potravě drozda zpěvného (Turdus philomelos). 81-82. strana Odborná práceDPDF
1978Petr J. Výskyt modráčka obecného středoevropského (Luscinia svecica cyanecula Meisn.) na Třeboňsku v hnízdní době. [Ein Vorkommen des Blaukchlchens (Luscinia svecica cyanecula Meisn.) im Gebiete bei Třeboň in der Brutzeit.] 83-86. strana Odborná práceDPDF
1978Hirt M. Neobvyklé hnízdění konopky obecné (Acanthis cannabina) a konipasa bílého (Motacilla alba). 87-90. strana Odborná práceDPDF
1978Boháč D. Požírá hýl obecný (Pyrrhula pyrrhula) puklici švestkovou? 91-92. strana Odborná práceDPDF
1978Mácha Z. Letní výskyt hýla křivčího (Pinicola enucleator L.) roku 1964 a 1966 na Třeboňsku. [Das Vorkommen des Hakengimpels (Pinicola enucleator L.) im Gebiet Třeboň im Sommer 1964 und 1966.] 93-96. strana Odborná práceDPDF
1978Mácha Z. Invazní výskyt skřivana ouškatého (Eremophila alpestris Gmelin) v šedesátých letech na Třeboňsku. [Das Invasionsvorkommen der Ohrenlerche (Eremophila alpestris Gmelin) in sechziger Jahren im Gebiet Třeboň.] 97-100. strana Odborná práceDPDF
1978Pecl K. Výsledky ornitologického inventarizačního průzkumu Státní přírodní rezervace Řežabinec u Ražic. [Die Ergebnisse der ornitologischen Inventarisationsforschung der staatlichen Naturreservation Řežabinec bei Písek.] 101-136. strana Odborná práceDPDF
1978Šťastný K. Kvantita ptactva v rákosových porostech Opatovického rybníka. [Die Quantität der Vögel in den Rohrschilfbeständen des Teiches Opatovický.] 137-152. strana Odborná práceDPDF
1978Zeman J. Výběr z jihočeských ornitologických poznámek za léta 1971-1975. [Auswahl von südböhmischen ornitologischen Beobachtungen in den Jahren 1971 - 1975.] 153-165. strana Pozorování, nálezyDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348