Obsah sborníku
Formulář obsahuje seznam článků (přednášek nebo abstraktů z přednášek) uložených v databázi k vybranému sborníku. Citace jsou setříděny podle čísla stránek. Podrobné informace k citaci je možno zobrazit kliknutím na písmeno D (detail). U citací s podtrženým odkazem PDF se po klepnutí na něj otevře abstrakt či celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
RokAutorČlánekČ.P.,stranaTyp cit.DPDF.
2001Kolektiv autorů Pracovní seminář u příležitosti 10.výročí CHKO Železné hory. 0 Odborná práceDPDF
2001Bárta F. Chráněná krajinná oblast Železné hory – 10 let složité cesty. 1. strana Přednáška, referátDPDF
2001Hruška J. Geovědní rizikové analýzy – součást praxe Správ CHKO. 2. strana Přednáška, referátDPDF
2001Málek B. Oblastní plány rozvoje lesů (OPRL) na území CHKO Železné hory. 3. strana Přednáška, referátDPDF
2001Starý P. Péče o les v Chráněné krajinné oblasti – pohled revírníka. 4. strana Přednáška, referátDPDF
2001Černík J. Spolupráce Lesní správy LČR Ronov n.Doubravou a Správy CHKO Železné hory. 5. strana Přednáška, referátDPDF
2001Gregorová B. Monitoring zdravotního stavu dřevin v CHKO Železné hory s ohledem na jejich využití v ochraně přírody. 6. strana Přednáška, referátDPDF
2001Rusňák J. Vytváření soustavy NATURA 2000 v Železných horách. 7. strana Přednáška, referátDPDF
2001Šumpich J. Poznání fauny motýlů Železných hor v minulosti a dnes. 8. strana Přednáška, referátDPDF
2001Bárta F. Obratlovci v CHKO Železné hory 10 let poznávání. 9. strana Přednáška, referátDPDF
2001Bárta F. 10 let CHKO Železné hory v práci, faktech a číslech. 11. strana Přednáška, referátDPDF
2001Hubáček J. Ochrana krajiny a architektury dojmy z praxe 10 let. 13. strana Přednáška, referátDPDF
2001Svoboda J. Co nám dalo a co nám vzalo umístění obce v CHKO Železné hory. 14. strana Přednáška, referátDPDF
2001Štěpán L. Železné hory jako výjimečná výrobní oblast v minulosti.. 15. strana Přednáška, referátDPDF
2001Bárta F. Rozšíření invazních druhů rostlin a jejich tlumení v uplynulých letech v CHKO Železné hory. 16. strana Přednáška, referátDPDF
2001Dvořáková K. Územní systém ekologické stability (ÚSES) na území CHKO Železné hory. 17. strana Přednáška, referátDPDF
2001Hruška J. et al. GEOMON POLOMKA - nový přístup ke studiu změn atmosferické depozice. 18. strana Přednáška, referátDPDF
2001Koberová Z. Krajové odrůdy ovocných dřevin Železných hor. 19. strana Přednáška, referátDPDF
2001Nožířová R. Přírodní rezervace Vápenice. 20. strana Přednáška, referátDPDF
2001Peřina V. Klokočovský hřbet – geovědní charakteristika. 21. strana Přednáška, referátDPDF
2001Peřina V. Malé vodní plochy vytvářené v rámci Programu péče o krajinu v období 1996 – 2000. 22. strana Přednáška, referátDPDF
2001Švátora M., Moravec P. & Peřina V. Výsledky ichtyologického průzkumu vybraných toků v CHKO Železné hory. 28-29. strana Přednáška, referátDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348