Obsah sborníku
Formulář obsahuje seznam článků (přednášek nebo abstraktů z přednášek) uložených v databázi k vybranému sborníku. Citace jsou setříděny podle čísla stránek. Podrobné informace k citaci je možno zobrazit kliknutím na písmeno D (detail). U citací s podtrženým odkazem PDF se po klepnutí na něj otevře abstrakt či celý článek. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
RokAutorČlánekČ.P.,stranaTyp cit.DPDF.
2001Spurný P., Peňáz M., Baruš V. Aktuální ekologické limity populační dynamiky úhoře říčního (Anguilla anguilla) ve vnitrozemských vodách. In: Ličko B. (ed.), Aktuální změny vodního prostředí a vlivy člověka na rybí společenstva v našich vodách. 59-69. strana Přednáška, referátDPDF
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348