Detail: Biologické hodnocení cyklostezky v nivě Lužické Nisy v Liberci.
 
Autor: Richard Višňák & Miroslav Nevrlý
Název: Biologické hodnocení cyklostezky v nivě Lužické Nisy v Liberci.
Typ publikace: Neveřejná
Rok vydání: 1997
Publikace: Neveřejná
Strana: 45 stran, snímky, mapy
Jazyk citace: Cz
Deponovano: Měs. ú. Liberec
Severočeské muzeum v Liberci
Typ citace: Výzkumná zpráva
V bibliotéce: Ochrany přírody a krajiny; Botanika; Mammalogie;
Hesla: Inventarizační průzkum; Turistika;
Poznámka: Převzato z Bibliografie veřejně nepublikovaných přírodovědeckých průzkumů Liberecka, pro soupis dodal: Nevrlý M., Severočeské muzeum Liberec
Anotace: Výsledky sezónního botanického a vertebratologického (s důrazem na zvířenu ptáků) průzkumu projektované cyklostezky v délce 4,7 km mezi Libercem a Stráží n. N.
ID: 70342 D.zařaz.: 04.02.2020 D.aktual.: 04.05.2020 Zdroj: Sborník SM přir. věd. 20/1997
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348