Detail: Arachnofauna monitorovacích ploch chráněné krajinné oblasti Jizerské hory (Pavouci - Araneida).
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Antonín Kůrka
Název: Arachnofauna monitorovacích ploch chráněné krajinné oblasti Jizerské hory (Pavouci - Araneida).
Rok vydání: 1997
Publikace: Neveřejná
Strana: 30 stran
Jazyk citace: Cz
Odkaz na: PDF
Deponovano: Správa CHKO Jizerské hory
Typ citace: Výzkumná zpráva
V bibliotéce: Ostatní bezobratlí; Ochrany přírody a krajiny;
Hesla: Arachnofauna;
Poznámka: Převzato z Bibliografie veřejně nepublikovaných přírodovědeckých průzkumů Liberecka, pro soupis dodal: Vonička P., Správa chráněné krajinné oblasti Jizerské hory, Liberec
Anotace: Přehled pavouků zjištěných na monitorovacích plochách Poledník, Rašeliniště Jizery a Smrk a zhodnocení reliktnosti arachnofauny na jednotlivých lokalitách. Zároveň jsou uvedeny významné faunistickc nálezy, z nichž nejvýznamnější je Meionetta milleri n. sp. (popis nového druhuje v tisku) z NPR Rašeliniště Jizery.
ID: 70287 D.zařaz.: 14.09.2007 D.aktual.: 07.06.2018 Zdroj: Sborník SM přir. věd. 20/1997
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348