Detail: Biogeochemické procesy související s hynutím lesů v Jizerských horách
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Jan Hošek & Richard Kaufman
Název: Biogeochemické procesy související s hynutím lesů v Jizerských horách
Rok vydání: 1992
Publikace: Neveřejná
Strana: 98 stran
Jazyk citace: Cz
Odkaz na: PDF
Deponovano: Správa CHKO Jizerské hory
Typ citace: Výzkumná zpráva
V bibliotéce: Ochrany přírody a krajiny; Lesnictví;
Hesla: Územní ochrana; Péče o les;
Poznámka: Převzato z Bibliografie veřejně nepublikovaných přírodovědeckých průzkumů Liberecka, pro soupis dodal: Sýkorová J., Okresní úřad, referát životního prostředí Liberec
Anotace: Autoři konstatují nízkou stabilitu lesa Jizerských hor jako důsledek kombinace půdních a klimatických faktorů. Pokud jde o atmosférickou depozici, je více než řádově překročena hranice kritické zátěže pro trvalou existenci jehličnatých lesů.
ID: 70271 D.zařaz.: 14.09.2007 D.aktual.: 07.06.2018 Zdroj: Sborník SM přir. věd. 20/1997
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348