Detail: Bioindikační zhodnocení změn fauny střevlíkovitých brouků v zájmovém území Soutok Vltavy a Berounky. Rok 1996.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: P. Veselý
Název: Bioindikační zhodnocení změn fauny střevlíkovitých brouků v zájmovém území Soutok Vltavy a Berounky. Rok 1996.
Rok vydání: 1996
Publikace: Neveřejná
Strana: 23 stran
Jazyk citace: Cz
Deponovano: AOPK ČR, krajské středisko Praha a Střední Čechy
Typ citace: Výzkumná zpráva
Klíč. slova CZ: IOŽP 1996
V bibliotéce: Entomologie; Ochrany přírody a krajiny;
Hesla: Dosud nezařazeno;
ID: 63248 D.zařaz.: 16.09.2007 D.aktual.: 07.06.2018 Zdroj: Špryňar P.- Natura Pragensis 15
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348