Detail: Bažantnice v Satalicích [floristický průzkum].
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Šuk V.
Název: Bažantnice v Satalicích [floristický průzkum].
Rok vydání: 1993
Publikace: Neveřejná
Strana: 3 strany
Jazyk citace: Cz
Deponovano: ČUOP, Praha
Typ citace: Inventarizační zpráva
V bibliotéce: Ochrany přírody a krajiny; Botanika;
Poznámka: Nově vytvořený název doplněný sestavitelem přehledu P.Špryňarem. Botanický IP - floristika
ID: 63200 D.zařaz.: 16.09.2007 D.aktual.: 07.06.2018 Zdroj: Špryňar P.- Natura Pragensis 15, Knihovna AOPK
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348