Detail: Aplikace metod DPZ při sledování stavu chráněných částí přírody.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Krk K.
Název: Aplikace metod DPZ při sledování stavu chráněných částí přírody.
Rok vydání: 1986
Publikace: Neveřejná
Strana: 0 stran
Jazyk citace: Cz
Typ citace: Výzkumná zpráva
V bibliotéce: Ochrany přírody a krajiny;
Poznámka: Dílčí zprává o výzkumech na stationárech v CHKO Jizerské hory, Ždárské vrchy, Kokořínsko, Šumava, Jeseníky, KRNAP
ID: 131637 D.zařaz.: 02.11.2009 D.aktual.: 07.06.2018 Zdroj: AOPK:1986/364
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348