Detail: Avlfauna Krčského lesa.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: J. Hanzík
Název: Avlfauna Krčského lesa.
Rok vydání: 1987
Publikace: Neveřejná
Strana: 4 stran,tab.,mapa
Jazyk citace: Cz
Deponovano: SSPPOP, Praha
Státní ústav památkové péče a ochrany přírody
Typ citace: Inventarizační zpráva
V bibliotéce: Ochrany přírody a krajiny;
ID: 131456 D.zařaz.: 02.11.2009 D.aktual.: 07.06.2018 Zdroj: AOPK:1987/227
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348