Detail: Závěrečná zpráva k provedenému arachnologickému průzkumu – NP Podyjí: vybrané lokality v okolí Hnanic.
 
Autor: Ondřej Machač
Název: Závěrečná zpráva k provedenému arachnologickému průzkumu – NP Podyjí: vybrané lokality v okolí Hnanic.
Typ publikace: Neveřejná
Rok vydání: 2017
Publikace: Neveřejná
Strana: 10 stran
Jazyk citace: Cz
Deponovano: Sprava NP Podyjí
Typ citace: Závěrečná výzk.zpr.
V bibliotéce: Ostatní bezobratlí; Ochrany přírody a krajiny;
Hesla: Arachnofauna; Inventarizační průzkum;
ID: 271747 D.zařaz.: 04.02.2020 D.aktual.: 04.05.2020 Zdroj: časopis PAVOUK č. 44
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348