Detail:
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Karel Poprach
Rok vydání: 2000
Publikace: Neveřejná
Strana: 0
Jazyk citace: Cz
Deponovano: Správa CHKO Litovelské Pomoraví
Typ citace: Výzkumná zpráva
V bibliotéce: Ornitologie; Ochrany přírody a krajiny;
ID: 24051 D.zařaz.: 06.07.2005 D.aktual.: 07.06.2018 Zdroj: Poprach K.
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348