Detail: Acidifikace šumavských jezer.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Jiří Veselý
Název: Acidifikace šumavských jezer.
Publikace: Neveřejná
Strana: 36 stran,20 obr.,12 tab.
Jazyk citace: Cz
Typ citace: Výzkumná zpráva
V bibliotéce: Ochrany přírody a krajiny;
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348