Detail: Botanická inventarizace návrhu chráněné krajinné oblasti Pochvalovská stráň.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Martina Molíková
Název: Botanická inventarizace návrhu chráněné krajinné oblasti Pochvalovská stráň.
Rok vydání: 1981
Publikace: Neveřejná
Strana: 14 stran,2 mapy,4 foto
Jazyk citace: Cz
Deponovano: SSPPOP, Praha
Státní ústav památkové péče a ochrany přírody
Typ citace: Inventarizační zpráva
V bibliotéce: Ochrany přírody a krajiny; Botanika;
Hesla: Inventar. průzkum botanický;
Poznámka: Inventarizační zpráva podle metodiky.
ID: 141333 D.zařaz.: 27.05.2010 D.aktual.: 07.06.2018 Zdroj: AOPK:1981/0469
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348