Detail: Bocian biely (Ciconia ciconia).
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Miroslav Dravecký
Název: Bocian biely (Ciconia ciconia).
Rok vydání: 1981
Publikace: Neveřejná
Strana: 44 stran,31 obr.,lit.
Jazyk citace: Cz
Typ citace: Středoškolská práce
V bibliotéce: Ochrany přírody a krajiny; Ornitologie;
Poznámka: Zjišťovéní jednotlivých etap hnízdění a porovnání s literaturou. Práce ze Středoškolské odborné činnost
ID: 141021 D.zařaz.: 27.05.2010 D.aktual.: 07.06.2018 Zdroj: AOPK:1981/0118
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348