Detail: Borkovická blata, Kozohlůdky.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Jaroslav Boháč
Název: Borkovická blata, Kozohlůdky.
Rok vydání: 1996
Publikace: Neveřejná
Strana: nestránkováno, 3 tab.,3 obr.
Jazyk citace: Cz
Deponovano: AOPK ČR
Typ citace: Inventarizační zpráva
V bibliotéce: Ochrany přírody a krajiny; Entomologie;
Hesla: Inventarizační průzkum; Ekologie;
Poznámka: Entomologický inventarizační průzkum - brouci
ID: 103041 D.zařaz.: 30.08.2008 D.aktual.: 07.06.2018 Zdroj: AOPK:1996/0069
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348