Detail: Arachnologický výzkum vrchu Složce u Dobré na Šumavě. Závěrečná práce rezort. výzkum úkolu Národního muzea v Praze.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Antonín Kůrka
Název: Arachnologický výzkum vrchu Složce u Dobré na Šumavě. Závěrečná práce rezort. výzkum úkolu Národního muzea v Praze.
Rok vydání: 1980
Publikace: Neveřejná
Strana: 52 stran, 1 map , 10 tab., 5 photo
Jazyk citace: Cz
Deponovano: Západočeské muzeum v Plzni, botanická knihovna
Typ citace: Výzkumná zpráva
V bibliotéce: Ochrany přírody a krajiny; Ostatní bezobratlí;
Hesla: Arachnofauna;
ID: 143731 D.zařaz.: 30.08.2010 D.aktual.: 07.06.2018 Zdroj: AOPK
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348