Detail: Avifauna státní přírodní reservace Novozámecký rybník u České Lípy.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Bohuslav Urbánek
Název: Avifauna státní přírodní reservace Novozámecký rybník u České Lípy.
Rok vydání: 1960
Publikace: Neveřejná
Strana: 0
Jazyk citace: Cz
Deponovano: AOPK ČR
Typ citace: Inventarizační zpráva
V bibliotéce: Ornitologie; Ochrany přírody a krajiny;
Hesla: Avifauna;
ID: 9295 D.zařaz.: 27.07.2004 D.aktual.: 07.06.2018 Zdroj: Bibliografie 2/4111
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348