Detail: Ptáci Krkonoš. Atlas hnízdního rozšíření 2012 - 2014.
 
Autor: Jiří Flousek, Bożena Gramsz & Tomáš Telenský
Název: Ptáci Krkonoš. Atlas hnízdního rozšíření 2012 - 2014.
Překlad názvu: Ptaki Karkonoszy. Atlas ptaków lęgowych 2012 - 2014.
Typ publikace: Atlas
Rok vydání: 2015
Publikace: Knihy
Strana: 480 stran
ISBN: ISBN 978-80-87706-89-3
Prava: © Správa Krkonošského národního parku, © Dyrekcja Karkonoskiego Parku Narodowego
Jazyk citace: Cz,Pl
Jazyk souhr.: Cz,En,De,Pl
Vydavatel:
Odkaz na: PDF
Typ citace: Původní vědecká práce
V bibliotéce: Ornitologie; Ochrany přírody a krajiny;
Hesla: Bionomie; Mapování; Rozšíření; Druhová ochrana;
Poznámka: "Věnujeme památce všech krkonošských ornitologů, kteří se podíleli na vzniku minulého atlasu, ale jeho opakování se již nedožili. / Dedykujemy wszystkim karkonoskim ornitologom, którzy brali udział w powstaniu poprzedniego atlasu, jednak nie dożyli wydania jego kolejnej wersji." Autoři.
Anotace: Kniha je vydána v rámci projektu "Fauna Krkonoš" a byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj z Operačního programu Přeshraniční spolupráce ČR-PR 2007–2013 (reg. č. CZ.3.22/1.2.00/12.03299). Cílem projektu je revize stavu avifauny celých Krkonoš, tj. jejich české i polské části, mapování hnízdního rozšíření a stanovení početnosti jednotlivých druhů, zejména pro účely ochrany přírody v českém Krkonošském národním parku, v polském Karkonoskim Parku Narodowym a v ptačích oblastech soustavy Natura 2000 po obou stranách státní hranice. Projekt je revoluční použitím moderních metod, a to jak metod terénního výzkumu, s důrazem na standardizaci a ošetření terénního úsilí a vlivu pozorovatele, tak nejnovějších metod modelování rozšíření a početnosti druhů. Bez nadsázky lze říci, že projekt otevírá cestu nové generaci (nejen) regionálních atlasů.
ID: 223618 D.zařaz.: 04.02.2020 D.aktual.: 05.02.2020 Zdroj: Flousek J.
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2020      ISSN 1804-3348