Detail: Botanická a zoologická pozorování na vybraných mokřadech mezinárodního významu v severočeském regionu (Novozámecký a Břehyňský rybník).
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Jaromíra Kuncová & J. Vondráček
Název: Botanická a zoologická pozorování na vybraných mokřadech mezinárodního významu v severočeském regionu (Novozámecký a Břehyňský rybník).
Rok vydání: 1994
Publikace: Neveřejná
Strana: 39 stran 2 tab., 1 mapa
Jazyk citace: Cz
Deponovano: AOPK ČR
Typ citace: Výzkumná zpráva
V bibliotéce: Ochrany přírody a krajiny; Zoologie; Botanika;
Hesla: Faunistika;
ID: 100325 D.zařaz.: 24.07.2008 D.aktual.: 07.06.2018 Zdroj: Knihovna AOPK
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348