Detail: Botanická inventarizace návrhu státní přírodní rezervace Lhotecká stráň.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Martina Molíková
Název: Botanická inventarizace návrhu státní přírodní rezervace Lhotecká stráň.
Rok vydání: 1979
Publikace: Neveřejná
Strana: 12 stran,6 obr.,2 mapy
Jazyk citace: Cz
Typ citace: Inventarizační zpráva
V bibliotéce: Ochrany přírody a krajiny;
Poznámka: Inventarizační průzkum podle metodiky.
ID: 144403 D.zařaz.: 27.09.2010 D.aktual.: 07.06.2018 Zdroj: AOPK:1979/
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348