Detail: Avifauna státní přírodní rezervace Jezerní slat.
Formulář obsahuje doplňující informace k vybrané publikaci. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených taxonů souvisejících s citací“ se zobrazí seznam taxonů. Aktivací tlačítka „Odkaz na seznam přiřazených lokalit souvisejících s citací“ se zobrazí seznam lokalit. Zdena Vacíková, mail: vacikova@tkv.cz
 
Autor: Jiří Janda, Jiří Pykal & Lumír Vozábal
Název: Avifauna státní přírodní rezervace Jezerní slat.
Rok vydání: 1983
Publikace: Neveřejná
Strana: 242 stran,mapy
Jazyk citace: Cz
Typ citace: Inventarizační zpráva
V bibliotéce: Ochrany přírody a krajiny; Ornitologie;
Hesla: Inventar. průzkum ornitol.; Avifauna;
Poznámka: Inventarizace podle metodiky
ID: 132871 D.zařaz.: 18.11.2009 D.aktual.: 07.06.2018 Zdroj: AOPK:1983/0320
Copyright © Vladimír Vrba-TKV 2005-2019      ISSN 1804-3348